MBAM591 Самостоятелна работа по MBAM503

Анотация:

Банков мениджмънт

Преподавател(и):

 Владимир Иванов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: