MBAM502 Банков мениджмънт

Анотация:

Основната цел на курса е да предложи задълбочено и подробно разбиране на понятията, принципите и техниките в областта на управлението.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Виктор Йоцов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще могат:

- да разграничават и обсъждат общо валидните аспекти на организациите и да определят доколко те се отнасят и за банковия сектор;

- да прилагат теорията на управлението и да я свързват с най-добрите управленски методи, практикуване понастоящем в банковия сектор;

- да осигуряват практическото ръководство по въпросите на доброто управление в целия спектър от ситуации, които се отнасят до банковия сектор.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в областта на финансовото посредничество.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в мениджмънта за банкери

2. Организационна структура и системи в банковата дейност

3. Организационна култура

4. Организациите и тяхната среда

5. Ръководителите в банките

6. Развитие на управленските идеи

7. Управленски стил и лидерство

8. Делегиране на права и задължения и мотивиране

9. Създаване и управление на екип, работа в екип

10. Цикълът на планиране, организиране и контрол

11. Вземане на решения и решаване на проблеми

12. Управление на проекти и управление на промяната

13. Управление на взаимоотношенията с клиентите

14. Управление на риска - техники за управление на риска

15. Съвременни проблеми на управлението в банките

Литература по темите:

1. Линч, Б., К. Уолдън, Е. Спарол, А. Хей, “Банков мениджмънт”, МБИ, 2002 г. София

2. Джонсън, Франк, Р. Джонсън, “Банков мениджмънт”, PRINCEPS, Варна, 1996 г.

3. Джонсън Фр., “Банков мениджмънт”, PRINCEPS, 1999г.

4. Екип, “Банков мениджмънт”, Акад. изд. Ценов, 2002г.