SCTM136D Самостоятелна работа: Мениджмънт на киберсигурността

Анотация:

Киберсигурност ДО

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: