SCTM110D Въведине в киберсигурността

Анотация:

Kурсът ВЪВЕДЕНИЕ В КИБЕРСИГУРНОСТТА е теоретично и приложно изучаване на проблемите на киберпространството и в частност на киберсигурността. В него са включени теоретични и практически аспекти на киберсигурността, като се разглеждат въпроси свързани с теория, формални модели и практико-приложни аспекти на киберсигурността.

Целта на курса е придобиване на систематизирани знания в областта на киберсигурността, съответните направления за кибератаки, както и методи и средства за тяхното предотвратяване.

Основни задачи на обучението:

Изучаване на теоретичните основи на киберсигурността;

Запознаване с подходи, методи и средства за кибератаки и защита от тях;

Методология:

Обучението по дисциплината е изградено на базата на последователно разглеждане на учебния материал в цикъл от лекции и провеждане на семинарни занятия за усвояване на получените знания.

След самостоятелно изучаване на лекционните материали обучаемите анализират и прилагат конкретни подходи и технологични решения.

прочети още
Киберсигурност ДО

Преподавател(и):

доц. Николай Стоянов  д-р
доц. Мая Божилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- теорeтичните основи на киберсигурността;

- подходи, методи и средства за киберзащита.

2) могат:

- разработване на доктринални документи;

- разработване на проекти;

- оценка и внедряване на средства за киберсигурност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

-Информатика

-Информационни технологии

-Защита на информацията

-Комуникационни технологииФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в учебната дисциплина. Основни понятия.

2 Диалектика на киберсигурността.

3 Аспекти на киберсигурността.

4 Стратегия за киберотбрана на САЩ и Германия.

5 Възможности за киберотбрана на Холандия и Румъния.

6 Киберсигурността в НАТО и ЕС.

7 Доктрина за киберсигурност. Същност и съдържание.

8 Формален модел за киберсигурност. Политики, атаки, защита.

9 Теоретични характеристики - модел "Противопоставяща се средата"

10 Теоретични характеристики - модел "Свойства на атаките"

11 Технически основи на киберсигурността.

12 Атакуващи - техники и мотивация.

13 Кибертероризъм. Определение и основни характеристики.

14 Киберпрестъпления. Определение, видове и характеристики.

15 Киберсигурност на мобилни и безжични устройства и комуникации

16 Социални медии, бот-мрежи и системи за откриване и реакция.

17 Киберзащита на вградени и SCADA системи

18 Киберзащита на индустриални системи - транспорт, енергетика

Литература по темите:

1. Zubairi J., Athar Mahboob, Cyber Security Standards, Practices and Industrial,Applications: Systems and Methodologies, IGI Global, 2012, ISBN 978-1-60960-851-4

2. Carr J., Inside Cyber Warfare, O'Reilly Media, Inc., 2012, ISBN: 978-1-449-31004-2

3. Janczewski L., A. Colarik, Cyber Warfare and Cyber Terrorism, IGI Global, 2008, ISBN 978-1-59140-991-5

4. Graham J., R. Howard, R. Olson, Cyber security essentials, CRC Press, Auerbach book, 2011, ISBN 978-1-4398-5126-5

5. Luiijf E., K. Besseling, Nineteen national cyber security strategies, Int. J. Critical Infrastructures.

6. Стоянов Н., Диалектика на кибер-сигурността, CIO бр. 7 2011 г.

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа - разработване и защита на курсов проект (казус).