SCTM122D Самостоятелна работа: Управление на информационните системи в сигурността

Анотация:

Самостоятелната работа към курс "Практика на управлението на информационните системи в отбраната" е предназначена за прилагане на знанията на студентите по проблемите на планиране, разработване и използване на информационните системи в сигурността и отбраната, архитектури и подходи при разработване, управление на ресурсите, технологични аспекти и др.

- Изучаване на основните аспекти на управлението на информационните системи за отбраната;

- Предлагане на технологични и технически решения при планирането и разработването на системите, обслужващи сигурността и отбраната.

прочети още
Киберсигурност ДО

Преподавател(и):

доц. Юлияна Каракънева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

същностни аспекти на информационните системи и управлението им;

подходи и средства за разработване на информационни системи .

2) могат:

да прилагат методология за планиране и развитие на информационните системи;

да предлагат конкретни решения при разработване на информационните системи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- информатика

- информационни и комуникационни технологииФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Web ориентирана архитектура

2. Архитектура, ориентирана към услуги

3. Уеб услуги в информационните системи

4. Мрежова архитектура за информационните системи

5. Планиране на комуникациите

6. Подход "Критични фактори за успеха"

7. SWOT анализ

8. Подход ERP

9. Технологии за развитие на информационните системи

10. Технологии за комуникация между уеб приложения

11. Приложение на метода за експертни оценки

12. Cloud Computing

Литература по темите:

1. McNurlin, B., R. Sprague, Information Systems Management in Practice, Prentice-Hall International Edition, 2008.

2. Laudon, K., J. Laudon, Management Information Systems, 2009.

3. Семерджиев, Цв. Стратегически информационни системи, Информация и сигурност, 2007.

4. O'Brien, J., J. Maracas, Introduction to Information Systems, McGraw Hill/Irwin, 2005.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 70%

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 30%