CTRM122D Несмъртоносни оръжия

Анотация:

Запознаване на студентите с оръжията на бъдещето - най-новите тенденции за водене на бойни действия и изпълняване на задържащи операции, чрез използване на несмъртоносни оръжия - NLW (Non-Lethal Weapons).

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Валентин Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Задълбочени знания в областта на новите технологии за създаването на несмъртоносни оръжия, за предимствата от използването им, тяхното въздействие върху хора и материални обекти, за причините за нарастване на интереса към тях,възможностите на българските и световни научни институции и производители за създаването и производството на несмъртоносни оръжи.

Умения да разпознават несмъртоносните оръжия сред огромното количество видове и образци оръжия, използвани в съвременните конфликти, да анализират възможностите за навременното и правилно използване на несмъртоносни оръжия в определена ситуация, както и да ръководят или изпълняват конкретни проекти,свързани с използване на несмъртоносни оръжия.

Нагласи за самостоятелно анализиране и изготвяне на експертизи, както и за ръководене на колективи и проекти, свързани с планиране, въвеждане в употреба и оценка на въздействието от използване на несмъртоносни оръжия.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Понятие за несмъртоносно оръжие

2. Причини за нарастване интереса към несмъртоносните оръжия

3. Необходимост от въоръжаване с несмъртоносните оръжия

4. Предназначение на несмъртоносните оръжия

5. Предимства от използването на несмъртоносните оръжия

6. Хронология на създаването и приемането на въоръжение на образци несмъртоносни оръжия

7. Технологии, използвани в несмъртоносните оръжия - кинетични

8. Технологии, използвани в несмъртоносните оръжия - бариери и механични препятствия

9. Технологии, използвани в несмъртоносните оръжия - електрически

10. Технологии, използвани в несмъртоносните оръжия - акустични

11. Технологии, използвани в несмъртоносните оръжия - електромагнитни

12. Технологии, използвани в несмъртоносните оръжия - лазерни

13. Технологии, използвани в несмъртоносните оръжия - химични

14. Технологии, използвани в несмъртоносните оръжия - биологични

15. Комбинирани технологии, използвани в несмъртоносните оръжия

16. Доставящи системи на активните средства на несмъртоносните оръжия

17. Български изследвания и разработки и възможности на научни организации и търговски дружества за създаване на несмъртоносни оръжия

18. Изследвания и разработки за несмъртоносни оръжия в организации и научни звена по света

19. Психологически, социални и други ефекти от въоръжаването с несмъртоносни оръжия

Литература по темите:

1. Высоковольтный пистолет опаснее, чем уверяют его создатели. http://news.qs.kiev.ua/n/n2283.htm

2. Гусченко И. Несмертельное оружие. http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/409/36000/

3. Мобилни ултразвукови пушки. http://handguns.g00net.org/Txt/FramesetTxt.htm

4. Нелетальное оружие массового поражения и его воздействие. http://drugie.here.ru/achtung/weapon.htm

5. "Несмертельное" оружие. http://www.explosive.ru/12/4/408.html

6. Продуктов каталог. Българска отбранителна промишленост. ондация "Хемус", 2004. http://www.hemusbg.org/Web%20Catalogue/bg/products/1_8_1_1/index.htm

7. Разработаны "несмертельные" противопехотные электромины. http://www.explosive.ru/12/4/405.html

8. Радев В., К. Сарайдаров. Въоръжение и техника за икономисти. Курс лекции. УНСС, 1997.

9. Технология безопасности. Проблемы применения несмертельного оружия. http://www.nast.md/technology/problems/

10. Украина разработала оружие для бескровной войны. http://www.cnews.ru/newcom/index.shtml?2003/08/11/147269

11. Штейберг М. Оружие грядущего века. http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/62/4672/

12. Что представляет собой "Нелетальное оружие". http://www.d-project.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=130

13. David G. Guyatt. Some Aspects of Anti-Personnel Electromagnetic Weapons. http://www.parascope.com/articles/0797/em.htm

14. Directive No.3000.3. Policy for Non-Lethal Weapons. United States Department of Defense, 9 July 1996.

15. Foley J., J. Nelson. Meeting the Demand of Future Military Operations Study for Joint Non-Lethal Weapons Program. American System Corporation and Center for Naval Analysis. 1999.

16. Hartzog W., J. Rhodes, G. Holder. Multiservice Procedures for the Tactical Employment of Non-lethal Weapons. Air Land SEA Application Centre. October 1998.

17. Heal S. Non-Lethal Options: Feelings and Futures. Los Angelis Sheriff's Department.

18. Introduction to Non-Lethal Weapons (NLWs). Definitions.

19. Nick Lewer. The Future of Non-Lethal Weapons: Technologies, Operations, Ethics and Law, Frank Cass, October 2002.

20. Nick Lewer, Neil Davison. Bradford Non-Lethal Weapons research project. Geneva Forum, 11 March 2004.

21. Victorian A. Non-Lethality: John B. Alexander, The Pentagon's Pentagon. 1993.

Средства за оценяване:

Cеминар - 10%

" Eсе - 10%

" Kазус - 10%

" Тест - 70%