NISM130D Дипломация и енергийна сигурност

Анотация:

Първото десетилетие на 21 век очертава новите приоритети и новите конфигурации в регионалното и глобалното пространство. Неоспорим факт е центърът, който променя и изгражда конюнктурните и стратегическите съюзи - енергийните източници. Геоенергетиката се превръща в основен коректив на международните отношения. Целта на курса е студентите да развият своите знания в областта на международните отношения и най-вече в най-актуалната зона на глобално и регионално противоборство - Евразия като източник на нефт и газ, европейските и азиатските коридори на тяхното транзитиране. От значение е изучаването на политическите преговори и дипломатическите договори в една от най-динамичните области на международна дейност - енергийната, които оформят акцентите и акторите в Евразийския регион. Целта на обучението е да се изградят у студентите знания и умения, които да способстват за тяхната професионална реализация и личностно утвърждаване

прочети още
Национална и международна сигурност - ДО

Преподавател(и):

проф. Нина Дюлгерова  
 Юлиан Джоков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знания по: енергийни аспекти на дипломацията,


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

. Енергийна геополитическа карта.

А) видове енергия, местонаходища

Б) транспортни коридори

2. Сигурност през призмата на суверенитета и легитимността.

3. Руска енергийна система

4. Европейска енергийна политика

А) Черноморска синергия

Б) Средиземноморски съюз

В) Каспийски хипотези

5. Американски планове за енергийни схеми и коридори.

6. Евразия - енергийни коридори и политически центрове

7. Балкани и Кавказ - сигурност и енергийни проекции.

А) "Непризнати държави" и енергийната сигурност

8. Международните организации в енергийните схеми за сигурност.

9. Енергийната сигурност в триъгълника ЕС-САЩ-Русия.

10. Китай в енергийното многообразие.

Литература по темите:

" Дюлгерова. Н. - статии в научни издания и в пресата в www.nina-dulgerova.org

" Дюлгерова Н. Границите в Кавказ (геополитически и международноправен дискурс). София, 2007, с. 253.

" Дюлгерова, Н. Кавказки гамбит (вектори на сигурността и енергетиката). С. 2009., с. 228.

" Россия в глобалной политике (журнал мировой политике и международных отношений) - http://www.globalaffairs.ru/

" China's Energy Diplomacy and its Implications for Global Energy Security http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/04763.pdf

" Obama Administration Energy Diplomacy in Eurasia A Conversation with Ambassador Richard L. Morningstar, Special Envoy for Eurasian Energy http://www.americanprogress.org/events/2010/01/morningstar.html

" Russia's Energy Diplomacy toward the Asia-Pacific Region http://csis.org/files/media/csis/events/080226_ruseura_itohppt.pdf

" RUSSIA - Energy Diplomacy & Resource Nationalism. http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/182660381_2.html

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ ...60…. %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 20.…... %

РЕФЕРАТ .…20……...