GEOM122D Оцеляване и ориентиране в природата

Анотация:

Този курс ще запознае студентите с основните принципи и правила необходими при ориентиране и оцеляване в непознати местности, тяхното прилагане за запазване живота и здравето им. Курсът изцяло е с практическа насоченост. Преподавателя е бил в специалните служби и има практически опит в Южна Америка и Русия.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

 Славейко Серафимов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните принципи и правила необходими при ориентиране и оцеляване в непознати местности.

2) могат:

Да запазят живота и здравето както на себе си, така и на тези които са с тях и/или около тях, прилагайки наученото от курса.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Оцеляване-същност.Сигнали за бедствия.Правила при оцеляването.

2 Международна таблица сигнали "Земя - Въздух".Аварийна комуникация.

3 Отровни животни и растения в България.

Храна. Видове. Намиране на храна.Мечешка торба.

5 Лов.Риболов.Ядливи растения.Следи.

6 Вода. Воден филтър.Намиране на вода.

7 Огън.Запалване. Видове огън.Пренасяне.

8 Ориентиране и навигация I

9 Ориентиране и навигация II

10 Оцеляване в планината I

11 Оцеляване в планината II

12 Тест. Оцеляване през зимата.

13 Възели.Видове.Ззлагане на капани

14 По важни билки и растения и тяхното използване при необходимост.

15 Първа помощ при:

-изкълчване;

-ухапване от отровни животни;

-фрактура;

-обгаряне;

-разкъсвания.

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

Учебно пособие на лектора - Мудъл

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Крис Макнаб, SAS and Elite Forces Guide - Survival как да оцеляваме при всякакви условия, навсякъде, изд. Атеа Буукс, 2010 - I, II, III част

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%