GEOM167D Семинар: Екологични проблеми в туризма

Анотация:

Разкрива наложилата се практика в областта на туризма, туроператорската дейност и транспорта. Фокусът на курса е запознаване с дейности за устойчиво развитие на туризма. Запознава с основите на екологичния туризъм и принципите на "зелената" икономика. Целта на курса е да предостави теоретични и практични познания за успешно развитие на туроператорска дейност в областта на туризма. Развитие на възможностите на студентите да решават конкретни казуси в туризма чрез разработването на възложена тема и дискусия по нея в рамките на семинарно занятие.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Ботьо Захаринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите получават знания в една интердисциплинарна дисциплина, която има приложение в много области на икономиката и културата, както и умения за дискусия.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: основни познания в областта на туризма и екологията.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темата се актуализира и се обявява в Мудъл всеки семестър.

Литература по темите:

Препоръчителната литература се актуализира и се обявява в Мудъл всеки семестър.

Средства за оценяване:

Дискусии 100%