Интериорен дизайн

Програмна схема

Интериорен дизайн

1-ви семестър

Задължителни аудиторни курсове

Задължително-избираеми курсове

Практически курсове (некредитни)

Практически курсове (кредитни)