Електронен каталог

ас. д-р Йордан Чобанов

ас. д-р Йордан Чобанов
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
0885447944
Приемно време:
Вторник 11:15-12:45 415 I Корпус
Вторник 16:15-17:15 415 I Корпус
Сряда 9:00-11:00 415 I Корпус

Професионална автобиография:


Роден в София през 1980 г. От 1999 до 2003 г. учи специалност „История” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. През 2003 г. се прехвърля в специалност „Египтология” на Нов български университет. Тук завършва магистратура през 2009 г. Между 2009 и 2014 г. води лекции в НБУ като хоноруван преподавател и докторант. През 2013 г. защитава дисертация на тема „Песните на арфиста в контекста на египетската литературна традиция (II хил. пр.Хр. – средата на I хил пр.Хр.)”. Участва в разкопките на ТТ 263 в Египет, провеждани от Българския институт по египтология през 2013 и 2015 г. Хоноруван преподавател към НБУ от 2018 г. и асистент от 2024 г.


Публикации:


Монография:

Красноречивият жител на оазиса. Текстове от Древен Египет II. София, 2018.

Статии:

Some thoughts on the plot of The Eloquent Resident of the Oasis – Т. Леков (ed.). Сборник в чест на 60 години от рождението на проф. Сергей Игнатов, 2022, 73-80.

Some notes on Peas. B1, 95-102 – JES V (2017), 54-58.

Древноегипетската игра сенет – В прослава на Тот. Сборник: Алумни – 20 години програми по Египтология в НБУ, 2016, 80-89.

A New Interpretation of “The Dialogue of a man and his Ba” – JES IV (2015), 84-97.

The Presence of the Harper’s Songs in the Private Tombs of the New Kingdom – T. Lekov/E. Buzov (eds.), Cult and Belief in Ancient Egypt, Proceedings of the Forth International Congress for Young Egyptologists, (25-26 September 2012, Sofia), 2014, 130-139.

„Песните на Арфиста” в Древен Египет – Orientalia 1,2/2012, 5-21.

The notion of the judge during the Middle Kingdom in Ancient Egypt – JES 3 (2010), 70-89.

Курсове от текущия семестър: