Електронен каталог

доц. д-р Мария Огойска

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 12:30-14:30 211 2 I Корпус
Сряда 14:00-16:00 211 2 I Корпус
Петък 11:30-13:30 211 2 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: