Електронен каталог

доц. д-р Мария Нейкова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 11:15-13:15 309 II Корпус
Сряда 14:15-16:15 309 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: