Електронен каталог

Венко Стоянов

Академична длъжност:
Департамент:
Дизайн
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


2001-2011

НБУ, София

Преподавател по архитектура

Хоноруван преподавател

- Създаване на учебни програми

- Преподаване на учебно съдържание: конструктивна перспектива, архитектура, интериор, екстериор, обитаване, обслужване, обществена среда, отдих, архитектурна композиция, дизайн

- Лекции

- Тренинг

- Изпити

1997-2001

Балкантурист холдинг, София; НХА и НБУ, София

Архитектурно проектиране и супервайзинг

Архитект-консултант; Преподавател по архитектура и дизайн в НХА и НБУ, София

Изготвяне на проекти и контрол на изпълнението:

- Гранд-хотел Варна – “руски ресторант”,

- Хотел “Рила”, Боровец – централно фоайе, лоби-бар, ресторант “а ла карт”

- Клуб-хотел “Бороспорт”, Боровец – преустройство и надстрояване

1983-1996

Научен Център Вътрешна Търговия Услуги Местна Промишленост, София

Научно-изследователска и проектантска дейност в областта на вътрешната търговия, услугите и местната промишленост

Научен сътрудник I-ва степен

- Териториално-устройствени разработки за сферата на търговията и услугите

- Проектиране на сгради и обекти на инфраструктурата за отрасъла

- Многоетажни складове на едро

1978-1983

Department of Housing, Бенгази, Либия

Проектиране и контрол – Jabel El Aghdar project – строителство на фермерски жилища с инфраструктурни съоръжения (пътища, В и К, ел. и др.)

Адвайзер, супервайзер, дизайнер

- Съветник по градоустройство и общ. сградостроене: многоцелева сграда, хотел, профилакториум и др.

- Контрол на обект 426 F H Sahl Benghazi: фермерски жилища и обслужващи сгради

- Проектант на многоетажни жилищни сгради, частни резиденции, обществени сгради и др.

1972-1978

Научен Център Вътрешна Търговия Услуги Местна Промишленост , София

Научно-изследователска и проектантска дейност в областта на вътрешната търговия услугите и местната промишленост

Научен сътрудник I-ва степен

- Териториално-устройствени разработки за сферата на търговията и услугите: София, Търговище, Разград, Варна, В. Търново, Ловеч и т. н.

- Проектиране на сгради и обекти на инфраструктурата за отрасъла: магазини, супермаркети, битови комбинати, ресторанти, закусвални, многоетажни складове на едро и др.

1969-1978

Градски Общински Народен Съвет, Разград

Градоустройство и сградостроене, мениджмънт и контрол

Главен архитект, общински съветник, н-к отдел “Архитектура и благоустройство” при ГОНС Разград

- Организация, контрол и проектиране на градоустройствени и инфраструктурни обекти в гр. Разград

- Проектант на: жилищни сгради, училище, административна сграда и контролно диагностичен корпус на КАТ

- Градоустройствени планове на централната градска част и кв. Стражец

- Участие в проектирането на централния парк в гр. Разград

- Участие в проектирането на водоснабдителните системи “Синя вода”, “Островче” и “Воден”

Образование

1963-1969

ВИАС (Университет по Архитектура и Строителство, София)

Градоустройство, паркоустройство, сградостроене, интериорен дизайн

Магистър по архитектура, 1969

Лични умения и компетенции

Научен сътрудник, I-ва степен – Научен Център по Търговия, Услуги и Местна Промишленост, София

Езици

Български, Английски, Руски


Публикации: