Електронен каталог

ас. Майя Младенова

ас. Майя Младенова
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
+359 878 10 99 33
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование и обучение:

Средно образование: 114 Английска Езикова Гимназия

София 1980-1985

Висше образование: Висш Медицински Институт

София 1987-1993

Специализация по Катедра по психиатрия

психиатрия: Медицинска Академия, София, 1994-1998

Психодрама Програма с гост-преподаватели

терапевт: водещ: Dr Bernhard Achterberg

Psychodrama Institute

Ella-Mae Shearon, Cologne, Germany,1991-1998

Психоанализа Програма на Психоаналитичен институт,

2001-2005, Амстердам

Настоящи професионални позиции

Нов Български Университет, Център „Български институт за

отношения между хората” - асистент - 1998-

Център за психоаналитична психотерапия „Аналитика” – консултант - 1999-

Професионален опит:

Секция по социална психиатрия, Медицинска Академия

София, психиатър 1994-1998

Социална служба за работа в общността, Столипиново,

Пловдив, консултант 1996-1997

Нов Български Университет, БИОХ, хоноруван преподавател 1995-1998

Конференция по групови отношения, член на екип 1997

Асоциация на реформаторите в психиатрията,

изпълнителен директор 1998-1999

Български институт за отношения между хората, НБУ,

изпълнителен директор 1998-2002

Нов Български Университет, БИОХ, щатен преподавател 1999-

Изследователски проект “Изследване на нагласите

и потребностите в психиатрията” 1998-2001

Конференция по групови отношения, директор 1998

Център за жени, жертва на насилие, супервизор 1998-

Психосоциален център “Vincent van Gogh”,

психодрама терапевт, водещ на програма по

психоаналитична терапия с лица с гранично-

психотично разстройство на личността 1998-1999

Консултант-психиатър, Младежки център за

Психично здраве, проект за превенция и ранни интервенции

При шизофрения 1999-2003

Член на консултантски екип на СЗО за обучение на

професионалисти в областта на психиатрията в общността –

Тирана, Албания 2000

Член на екип, провел изследване на каналите за комуникация

в ромската общост, UNDP 2000

Проект: „Обучение в психично здравни реформи” –

Координатор 2000-2003

Изследователски проект “Аналитични изследвания

на психично-здравните политики и услуги” 2001-2002

Изследователски проект “Услуги, подходящи за млади хора” 2001-2002

UNDP

Проект: „Подобряване на социалната кохезия чрез укрепване на

психично-здравните услуги в общността – координатор и член

на обучителен екип 2005

Проект: „Изграждане на обучителни програми по психосоциална

рехабилитация и психиатрично сестринство” 2005-

Изследователска работа:

Основните области на изследване са: социална психиатрия, изследване на нагласите и потребностите в областта на психично-здравните услуги, психоаналитичната психотерапия, обектните отношения и груповите отношения:

Психоаналитични изследвания

Психоаналитична психотерапия при структурни проблеми на личността

Ранно разпознаване и превенция на тежки психични болести

Психично-здравни услуги в общността

Изследване на нагласите и потребностите в областта на психичното здраве

Членства

Софийско Психиатрично Общество 1997-

Българско Общество по Психодрама 1994-

Българско Психоаналитично Общество 1995-

Българска Асоциация по Психотерапия и

Психологично Консултиране 1996-

Софийско дружество за психично здраве 1995-

Българска Асоциация на Социалните Работници,

съосновател 1995-

IPA - индивидуален член 2009-


Публикации:


Before March 2012

1. Tomov, T., Mladenova, M., Alexandrov, H., (1997), Psychodynamic Approaches to Training: The Experience of Group Work with Minority Leaders, Human Relations, Authority and Justice, e-mail journal.

2. Младенова, М. (1998), Формулировка по случай, Бургаски Свободен Университет, Годишен Журнал 1998.

3. Младенова, М. и колектив, (2000), “Клинична супервизия в психиатрията”, Издателство на БПА.

4. Vassilev, S., Tomov, T., Mladenova, M., (2000), Early Recognition and Interventions in Schizophrenia, a paper delivered on the Early Psychosis Conference, Stradford upon Avon, September 2000.

5. Alexandrov, H., Michailov, D., Mladenova M., (2000), Communication Channels in the Roma Community, UNDP.

6. Mladenova, M., T. Tomov, et al. (2002), The Agenda of Reforms and the Attitudes to It: a Report from Bulgaria, A Presentation at ENMESH 2002 Conference, Sofia.

7. Mladenova, M., et al. (2003), Mapping Report Youth Friendly Services, Bulgaria.

8. Toma Tomov, Maya Mladenova, Irina Lazarova, Vladimir Sotirov, Mihail Okoliyski Bulgaria Mental Health Country Profile. International Review of Psychiatry, 16 (1-2), 93-106, 2004.

9. Toma Tomov, Clare Townsend, Maya Mladenova: Transformational Change: a task of mental health policy in south east Europe. 5th ENMESH Conference, 5 September, 2004, London.

10. Klaas Schilder; Toma Tomov; M Mladenova, et al., The appropriateness and use of focus group methodology across international mental health communities.

2004: International review of psychiatry (Abingdon, England) 2004;16(1-2):24-30.

11. Tomov, T., Hinkov, H., Zarkov, Z., Mladenova, M., Vasilev, S., Okolyiski, M. (2008). National Representative Epidemiological Survey of Common Mental Illness in Bulgaria. Social Medicine, quarterly edition of Scientific Society for Social Medicine, Informatics and Healthcare management,4, 16-21.

12. Mladenova, M., Democracy, Freedom and Psychoanalysis in a Post-totalitarian Country, Paper presented at the Amsterdam Conference “Inner Freedom”, 2009.

13. Prisca Weiser , M. Mladenova, et al., European network for promoting the physical health of residents in psychiatric and social care facilities (HELPS): background, aims and methods, BMC Public Health 2009, 9:315

14. Chapter about Bulgaria, pp. 47-55, in Braddick, F., Carral, V., Jenkins, R., & Jane-Llopis, E. (2009). Child and Adolescent Mental Health in Europe: Infrastructures, Policy and Programmes. Luxembourg: European Communities.

15. Vassilev, S; Mladenova, M.; Tomov, T. (2012). “Parental mental illness and

mental health policies in Bulgaria”, в процес на рецензиране от списание „International Journal of Mental Health Prevention and Promotion”.

16. Stein, D.J., Mladenova, M., et al. Dissociation in posttraumatic stress disorder: Evidence from the World Mental Health Surveys, (2012). Biological Psychiatry. http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/content/1201136abs

17. Friedrich, F., M. Mladenova et al., The physical health status of residents of mental health care institutions – a European survey of administrative data, in preparation.

18. Weiser, P., M. Mladenova, et. al., The HELPS Toolkit: Rationale, component description and pilot evaluation of a physical health promotion measure for people with mental disorders across the European Union, in preparation.

Курсове от текущия семестър: