Електронен каталог

доц. Росица Илиева-Георгиева

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Медии и комуникация
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: