Електронен каталог

проф. д-р Ирина Генова

проф. д-р Ирина Генова
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
8110613
e-mail:
Приемно време:
Вторник 13:00-14:30 612 II Корпус
Сряда 11:15-12:45 612 II Корпус

Професионална автобиография:


проф. д-р Ирина Генова

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:

2011 г. - професор по 8.1 Теория на изкуството в Нов български университет

2011 г. – професор по 8.1. Теория на изкуството в Институт за изследване на изкуствата, БАН

2004 г. – доцент по 8.1 Теория на изкуството в Нов български университет

1999 г. – Старши научен сътрудник II степен по 8.1. Теория на изкуството в Институт за изследване на изкуствата, БАН – ВАК

1989 г. – кандидат на науките, 8.1. Теория на изкуството, Институт за изследване на изкуствата, БАН – ВАК

1983 г. – Специалност “Изкуствознание” в Националната художествена академия – магистър

Член на AICA (Association Internationale des Critiques de l’ Art). Президент на българската секция 1997 – 1999.

Член на ICOMOS - 2011.

СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ:

Стипендия на Центъра за академични изследвания в София (2016-2017).

Стипендия на Института по история на изкуството в Париж (2005, 2019).

Стипендия на Колеж „Нова Европа” в Букурещ (2004).

Стипендия за участие в Лятното училище на Централно-европейския университет в Будапеща (2002, 2003).

Стипендия на фондация Пол Гети, Калифорния (1995, 1998).

Награда за художествена критика на сп. Изкуство / Art in Bulgaria за 1996.

Участия с доклади в международни прояви (през последните години, избрани):

Международна конференция “New Histories of Modern Art: The Eastern European Avant-Gardes”, организирана в Университета на Чикаго. Февруари 2010.

Международна конференция на EAM - European Network for Avant-Garde and Modernism Studies в Познан, университет „Адам Мицкевич”. Септември 2010.

200 Jahre Akademie der Bildenden Kunste Munchen. Internationales Symposion, Munchen. Juni 2008

EUROPA ! EUROPA ? European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM) Conference. Ghent University. May, 2008.

Международен научен форум « Le tissu dans l’art contemporain » в Бургундски университет, Дижон (Франция) - Департамента по история на изкуството, през май 2007. Презентация: « La pratique et la metaphore du tissage dans l’art d’Adelina Popnedeleva » (Практиката и метафората на тъкането в изкуството на Аделина Попнеделева).

Изнесена публична лекция в Националния институт по история на изкуството в Париж, през април 2005.

Национални и международни проекти през последните години:

Ръководство на проект „Николай Дюлгеров. Множествената художествена идентичност”, поредица от изложби (Рим, Торино, София) и каталог на три езика. Проектът е финансиран по Комуникационната стратегия за интегриране в Европейския съюз, 2007-2010 г.

Участие в международен проект „Лица на модернизма” – тристранен проект през 2008-2010 година на художествени институции от Гърция, Румъния и България, финансиран по европейската програма „Култура 2007-2013”. Куратор на българското представяне. Изложбата е показана в Букурещ, София и Атина, 2009- 2010 г.

„Ранни истории на модерното изкуство в България” – проект за изследователска работа в Централния институт по история на изкуството Мюнхен (Zentralinstitut fur Kunstgeschichte) в Мюнхен, 2009. Проектът е частично финансиран от НБУ.

„Репрезентации на модерния живот през втората половина на ХІХ век” - проект за изследователска работа, финансиран по конкурс на Националния институт по история на изкуството (Institut National d’Histoire de l’Art) в Париж, 2005 г.


Публикации:


Публикации (избрани)

КНИГИ И СЪСТАВИТЕЛСТВА:

Genova, I.. Le regard sur la France: La réception en Bulgarie de la culture visuelle au-delà du Rideau de fer dans les année 1960. Presses de La nouvelle université bulgare, 2023, ISBN:978-619-2332-501

Генова, И.. Българската перспектива към художествената култура отвъд Желязната завеса през 1960-те години. Погледът към Франция. Издателство на НБУ, 2021, ISBN:9786192331498

Генова, И.. Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на ХХ век : Възможности за разкази отвъд модерността. / Ирина Генова. / София : НБУ, 2011. ISBN: 978-954-535-667-4

Genova, I.. Modern Art in Bulgaria : First Histories and Present Narratives beyond the Paradigm of Modernity. / Irina Genova. – Sofia : New Bulgarian University Press, 2013. [New expanded version of the Bulgarian edition from 2011]. ISBN: 978-954-535-790-9

Genova, I.. Tempus fugit / Времето лети. За съвременното изкуство и визуалният образ. Изд. Алтера. (“Делта Ентъртейнмънт” ЕООД) С. 2007. (Двуезична - на български и на английски език) Книгата е издадена с конкурс на Национален фонд “Култура”. ISBN: 978-954-9757-04-0

Генова, И.. Модернизми и модерност - (не)възможност за историзиране. Изкуство в България и художествен обмен с Балкански страни. С. 2004, Изд. "Ида" - Красимир Гандев. 264 стр. (Двуезична - на български и на английски език). ISBN: 954-91224-4-4

Разказвайки образа. Сборник от текстове, в превод от английски, немски, френски и полски език. Съставителство и научна редакция, в съавторство с Ангел В. Ангелов. Изд. Сфрагида, София 2003. Книгата е издадена с конкурс на Национален фонд "Култура". ISBN: 954-90776-2-4

Следистории на изкуството. Сборник от текстове, в превод от английски, немски, френски и руски език. Съставителство, предговор и научна редакция, в съавторство с Ангел В. Ангелов. Изд. Сфрагида, София 2001. ISBN: 954-90776-1-6

Присъствия / Отсъствия. Художнички и архитектки в модерното изкуство на България. Съставителство и статии: Ирина Генова – за художничките, Любинка Стоилова – за архитектките. Изложба в Софийска градска художествена галерия, 8 ноември – 2 декември. С. 2006, Изд. Ида – Красимир Гандев. (Двуезична - на български и на английски език). ISBN: 978-954-01-7994-0

Научна редакция на българското издание на: Catherine Millet. L’art contemporain en France. Университетско издателство“Климент Охридски”. София, 1993.

НАУЧНИ СТАТИИ в български и чуждестранни издания от последните пет години:

Genova, I.. La participation bulgare à la Biennale de Paris (1959-1969) : présentation nationale / scène internationale. La Biennale internationale des jeunes artistes – Paris (1959-1985), Les presses du réel, 2023, ISBN:978-2-37896-392-7, 210-227.

Genova, I.. Picasso, Dali, Chagall, and Picabia in the Salon of the rejected – a 1968 audience survey, analyzed on the pages of the press. Изкуство и общество. Изкуствоведски четения 2022. Том II, II, Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките, 2023, ISBN:978-619-7619-22-5, 77-86.

Genova, I.. Modernism and the National Idea – Reflections of the First World War. The Case of Bulgaria. In: Nationalism and Cosmopolitanism in the Avant-Garde and Modernism. The Impact of the First World War. Lidia Głuchowska - Vojtěch Lahoda (eds.), Artefactum, Prague, 2022, ISBN:978-80-88283-69-0, 386-407.

Genova, I.. Synthesis and / or Realism – Mural Arts. Critical Discourses and Reception of the French Experience in Bulgaria after World War II. Проблеми на изкуството, 2, Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2022, ISSN:0032-9371, 38-47.

Genova, I.. The new Cultural Modernity in Bulgaria in the late 19th and the early 20th Centuries – The Importance of the Academy of Fine Arts in Munich for Bulgarian Artists and Institutions of Art. In: Transformationen der Moderne um 1900. Christian Fuhrmeister and Lia Lindner (Eds.), Dietmar Klinger Verlag, 2022, ISBN:978-3-86328-185-4, 269-289.

Генова, И.. Art personalia and the online education. Bulgarian / foreign artists in art education in Bulgaria / Персоналии на художници и онлайн образование. Български / чуждестранни художници в обучението в България. Изкуствоведски четения 2021. Модул Ново изкуство. Персоналия, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2022, ISSN:1313-2342, 189-197.

Генова, И.. „Дайте ми стени!“ Въздействия на френския художествен опит върху стенните изкуства в България през 1960-те и началото на 1970-те години. Визуални изследвания, 6, 3, Издателство на Великотърновския университет, 2022, ISSN:2535-101X (Print), DOI: https://doi.org/10.54664/ULXQ2013, 241-255.

Genova, I.. A letter from Bulgaria: Postage stamps by Bulgarian artists presented in France at the turn of the 1970s. Изкуствоведски четения / Art Readings 2020. Модул Ново изкуство: Пътешествия, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2021, ISBN:978-954-8594-71-4, 125-135.

Genova, I.. Art Knowledge in the Internet Epoch – Gains and Losses. The Case of Graphic Art.. Ganlan Forum, Guanlan, China, 2021, ISBN:978-7-5593-7031-0, 180-191.

Genova, I.. Jessica Zychowicz, Superfluous Women: Art, Feminism, and Revolution in Twenty-First-Century Ukraine. Toronto, 2020.. Aspasia, 15, Central European University, 2021, ISSN:1933-2882, 205-207.

Genova, I.. Writings on Art in the United States ca. 1945–1990: Cases from Bulgaria. Hot Art, Cold War – Southern and Eastern European Writing on American Art 1945–1990. Edited by Claudia Hopkins and Iain Boyd Whyte, Routledge. New York and London, 2021, ISBN:978-0-367-43787-9 (hbk) ISBN: 978-1-003-00997-9 (ebk), 6, 285-291.

Генова, И.. Българската перспектива към художествената култура отвъд Желязната завеса през 1960-те години. Погледът към Франция. Издателство на НБУ, 2021, ISBN:9786192331498

Генова, И.. Визуална култура/изкуство - знание, висшето образование и WWB – въпроси по време на пандемия. Визуални изследвания, 2021, № 2, 2/2021, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, ISSN:2603-381X (Online) 2535-101X (Print), DOI:10.54664/WBJO1160, 125-132.

Genova, I.. Bulgarian Participations in the Venice Biennale in 1942, 1948 and 1964. Изкуствоведски четения 2019. Модул Ново изкуство: Мотиви – модели – ескизи, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2020, ISSN:1313-2342, 259-270.

Genova, I.. THE AICA CONGRESS IN POLAND IN 1960: THE INTERNATIONAL CHARACTER OF CONTEMPORARY ART. IDEOLOGICAL DISCREPANCIES AND MISUNDERSTANDINGS – A VIEW FROM BULGARIA. Cyrillo-Methodian Papers / Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, 9/2020, 9, MARIA CURIE-SKŁODOWSKA UNIVERSITY, LUBLIN, 2020, ISSN:e-ISSN: 2449-8297, 27-35.

Генова, И.. Конгресът на AICA в Полша през 1960 г.: „Интернационалният характер на съвременното изкуство”. Следва, №40, Издателство на НБУ, 2020, ISSN:1311-9060, 82-90.

Генова, И.. „Всекиму неговата реалност“. „Реализмът“ – актуалност на Изток и на Запад в края на 50-те и през 60-те години на ХХ в.. Визуални изследвания, 2 / 2020, Факултета по изобразително изкуство при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, ISSN:ISSN: 2535-101X (Print), 117-129.

Курсове от текущия семестър: