Електронен каталог

доц. д-р Петър Петров

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Икономика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: