Електронен каталог

преп. Райна Димитрова

преп. Райна Димитрова
Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
r_dimitrova@nbu.bg
Приемно време:
Понеделник 11:30-13:00 Компютърна зала ІІІ Корпус
Сряда 9:45-11:15 Компютърна зала ІІІ Корпус

Професионална автобиография:


Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: Методика на чуждоезиковото обучение, морфосинтаксис.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Практическа италианска граматика

Образование:

2002-2003

Магистърска програма Методика на чуждоезиковото обучение

СУ"Климент Охридски"

1997-2001

СУ"Климент Охридски"

Италианска филология

Участие в европейски образователни проекти:

2010

участие в международен научноизследователски проект Glottodrama (италиански език чрез театър) финансиран по програма „Учене през целия живот” на ЕС

2009

участие в проект ТУРИЗМЪТ- НОВИ ЗНАНИЯ И ПРАКТИКИ , по програма Учене през целия живот, Леонардо да Винчи.

Допълнителна квалификация:

2008-2011

участие в серия квалификационни семинари за преподаватели на Италиански културен институт, София

2001

квалификационен курс по търговска кореспонденция и икономическа терминология в Университета за чужденци в Перуджа, Италия


Публикации:


Курсове от текущия семестър: