Електронен каталог

доц. д-р Росен Люцканов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Общ
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ИМЕ:

Росен Любомиров Люцканов

ДАТА НА РАЖДАНЕ:

30 септември 1979

МЯСТО НА РАЖДАНЕ:

София, България

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:

Женен, с едно дете

НАЦИОНАЛНОСТ:

Българин

ОБРАЗОВАНИЕ:

1993 – 1998, Софийска математическа гимназия, профил „физика”

1998 – 2002, Софийски университет “Свети Климент Охридски”, Философски Факултет, специалност „Философия”

2002 – 2006, Българска Академия на Науките, Институт за Философски Изследвания, секция “Логика”

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА:

2002 – бакалавър, Философски Факултет, Софийски Университет “Свети Климент Охридски” (дипломна работа на тема “Живата идея в системата на философските науки”, научен ръководител проф. дфн Иван Стефанов)

2006 – доктор, секция “Логика”, Институт за Философски Изследвания, Българска Академия на науките (дисертация на тема “Феноменът на непълнотата: логически анализ, метаматематическо обосноваване и философски интерпретации на ограничителните теореми”, научен ръководител проф. дфн Мартин Табаков)

2007 – научен сътрудник ІІ степен, секция “Логика”, Институт за Философски Изследвания, Българска Академия на Науките

2011 – главен асистент, секция “Знание и реалност”, Институт за изследване на обществата и знанието, Българска Академия на Науките.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ:

философска и математическа логика, история и философия на математиката, епистемология

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

1. Словакия, Словашка Академия на Науките, Институт по Философия – 05.10.2006 – 05.11.2006

2. Унгария, Държавен Университет Йотвош Лоранд, Факултет по история и философия на науката – 01.10.2005 – 01.11.2005

3. Словения, Държавен Университет в Любляна, Философски Факултет – 01.05.2004 – 30.05.2004

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

1. Център за академични изследвания (за академичната 2011/2012)

2. Българско онтологическо дружество: 2006 –

3. Български център за процесуални изследвания: 2008 –

4. Институт за критически социални изследвания: 2006 – 2008

ДОКЛАДИ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Ноември, 2011: The Significant Other: Interactions of Philosophy and Abstract Mathematics in the German Academic Milieu (1806-1933) (CAS Fellow Seminar, Sofia)

2. Юни, 2010: Synthesis of logical systems: the case of Church-Fitch Paradox (Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society, Sofia)

3. Юни, 2009: “What is mathematics about? Quine’s concealed argument for structuralism” (SICO, Sofia)

4. Декември, 2008: “Peregrin on the logic of inference: situating the inferentialist account of meaning” (INCOME Conference, Sofia)

5. Ноември, 2008: Wittgenstein on logical constants (Wittgenstein and Analytic Philosophy, Sofia University)

6. Октомври, 2008: “Whitehead’s early philosophy of mathematics and the development of Hilbert’s formalism” (A. N. Whitehead Workshop, Universite de Liege, Faculte de Philosophie et Lettres)

7. Юни, 2008: “What is the definition of logical constant?” (Logica Conference, Heijnice, Czech Republic).

8. Юни, 2008: “How I learned to stop worrying and love the bomb” (Varna International Summer Philosophical School, Varna, Bulgaria)

9. Май, 2008: Representation and Inference (Logic, Concepts and Language Conference, West University of Timisoara, Roumania)

10. Декември, 2007: “The meaning of logical constants in proof-theoretic semantics” (Theoretical Philosophy Seminar, ELTE, Budapest, Hungary)

11. Юни, 2007: “Logical necessity and revision: the dynamics of logical consequence” (Being and Knowledge in post-metaphysical context, Sofia University, Sofia, Bulgaria)

12. Март, 2007: “Hilbert’s program: the transcendental roots of mathematical knowledge” (Contemporary Philosophy Seminar, Sofia University, Sofia, Bulgaria)

13. Януари, 2007: “Science wars and epistemic ruptures” (Institute for Critical Social Studies Workshop, Plovdiv, Bulgaria)

14. Октомври, 2006: “Wittgenstein’s use theory of meaning and his critique of Godel’s incompleteness theorem” (Department of Analytic Philosophy, Slovakian Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia)

15. Юни, 2006: “Godel, Wittgenstein and the Vienna Circle” (Varna International Summer Philosophical School, Varna, Bulgaria)

16. Октомври, 2005: “Changing rules as we go along” (Department of Logic, ELTE, Budapest, Hungary)

УЧАСТИЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

1. The Significant Other: Interactions of Philosophy and Abstract Mathematics in the German Academic Milieu (1870-1930) (Advanced Academia Project, Centre for Advanced Study Sofia)

2. Contemporary Non-Classical Logics and Their Applications in Epistemology, Linguistics and Computer Science (Joint Research Project with the Institute for Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)

3. Whiteheadian Process Thought and Its Relevance for Contemporary Challenges in Philosophy and Science (Joint Research Project with the Faculty of Philosophy and Letters at the University of Liege, Belgium)

4. Representation and Inference (Joint Research Project with the Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences)

5. Modality, Truth and Knowledge (Joint Research Project with the Institute for Philosophical Research, Hungarian Academy of Sciences)

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ:

1. 2009/2010, 2010/2011 “Концептуален увод в теорията на изкуствения интелект”, магистърска програма “Виртуална култура”, Философски факултет, Софийски Университет “Св. Климент Охридски” (лекции + упражнения).

2. 2006/2007, 2007/2008: „Формална логика”, Факултет по Етнология и Философия, Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” (упражнения).

ЧЛЕНСТВО В РЕДАКЦИОННИ СЪВЕТИ:

Член на редколегията на Balkan Journal of Philosophy (от 2008 година)

НАУЧНИ НАГРАДИ:

Награда на БАН „Проф. Марин Дринов” за млад учен до 35 години (2008)


Публикации:


Lutskanov, R. 2012. Peregrin on the logic of inference: situating the inferencialist account of meaning. In: Gurova, L. (ed.) Inference, Consequence and Meaning. Cambridge: Cambridge Scholars Publishers.

Lutskanov, R. 2011. Whitehead’s early philosophy of mathematics and the development of Hilbert’s formalism. Logique et Analyse, 214.

Lutskanov, R. 2011. On the intricate interplay of logic and ontology. In: Petrov, V. (ed.) Ontological landscapes. Recent thought on conceptual interfaces between science and philosophy. Frankfurt: Ontos Verlag.

Lutskanov, R. 2009. What is the definition of logical constant? In: Pelis, M. (ed.) Logica Yearbook ’08. London: College Publications.

Lutskanov, R. 2009. Logical necessity and revision: the dynamics of logical consequence. In: Petrov, V. (ed.) Being and Knowledge in post-metaphysical context. Wien: IAF.

Курсове от текущия семестър: