Електронен каталог

доц. д-р Владимир Сотиров

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Философия и социология
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Д-р по математика (Московски държавен университет "М. В. Ломоносов", 1978), доц. по математическа логика. От 1970 г. на работа в БАН, секция "Математическа логика" към Института по математика и информатика. Преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, Философски факултет и Факултет по класически и нови филологии. Научните му изследвания са в областта на некласическите логики (интуиционистки, модални и темпорални логики, семантики и пр.), теория на рационалните решения и избирателни системи, модели на логиката в аритметиката (реализации на Лайбницовата програма “сметки вместо спорове” – “Calculemus!”) и др. Автор е на учебник по логика за ученици. Чете лекции по математическа логика, история на математиката, философия на математиката и др. в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и в Нов български университет. Някои главни публикации са достъпни от неговия уеб-сайт: http://www.math.bas.bg/~vlsot .


Публикации:


Главните статии са достъпни от личната страница.

Автор на учебник по логика за 9 клас, включващ голяма част от преподавания в НБУ материал.

Курсове от текущия семестър: