Електронен каталог

доц. д-р Невелина Попова

доц. д-р Невелина Попова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
8110404
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


НЕВЕЛИНА ПОПОВА

Сценарист

Образование : кинодраматургия във ВГИК / института по кинематография /, Москва , /1977/ и педагогика в СУ “Св.Климент Охридски”, София /1995/.

Редактор и кинодраматург в творческите колективи на СИФ “Бояна”/1979–1991/

и учител в СОУ /1992–2004/.

От 1995 - преподавател по кинодраматургия в Нов Български Университет, департамент „Кино, реклама и шоубизнес“. От 2004 година хабилитиран преподавател, доцент. През 2016 г. - защитава дисертационен труд за анимационната драматургия.

Автор на книгата “ДРАМАТУРГИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО НА АНИМАЦИЯТА “ , 2016, изд. НБУ, София.

Реализирани филми по мои сценарии:

1982 - “ ОТРАЖЕНИЯ”, игрален, реж. Румяна Петкова;

1986 - “ ПРИЗЕМЯВАНЕ” , игрален, реж. Румяна Петкова;

1987 - “ НЕНУЖЕН АНТРАКТ”, игрален, реж. Мина Стойкова;

1987 - “ ХОРА, ГОДИНИ, МЕТАЛ” , документален, реж. Румяна Петкова;

2003 - “ ЧУЙ ЗВЕЗДИТЕ”, телевизионна новела, екранизация по разказа на Ангел Каралийчев “Слепият гъдулар”, реж. Михаил Мелтев (сц. +);

2004 -“ ДРУГИЯТ НАШ ВЪЗМОЖЕН ЖИВОТ”, игрален, реж. Румяна Петкова;

2008 –„ПЪТУВАЩОТО УЧИЛИЩЕ НА ТОДОР ГЛАДКОВ”, документален, реж. Иван Трайков (сц. +);

2014 – „ДУХ И МАТЕРИЯ”, документален, реж. Михаил Венков (сц. +).

2018 - ”ПАПАГАЛСКИ ЗАЛЪГАЛКИ”, анимационен, реж. Анна Харалампиева (сц. +).

2021 - „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”, анимационен, реж. Гергана Симеонова (сц. +).

В процес на работа:

-“ПЪТИЩА И СЕНКИ КРАЙ ИЗВОРА НА БЕЛОНОГАТА”, документален пълнометражен филм, реж. Михаил Мелтев. Сценарият спечели субсидия на втората сесия за документални проекти през 2019 г. ;

-„ПОСЛЕДНА РАЗХОДКА С МАЙСТОРА”, анимационен, реж. Марина Русинова (одобрен на сесията в НФЦ през 2013);

Замразена е работата по сценариите ми

- „В СЕНКИТЕ НА АВГУСТ” игрален, съвременна интерпретация на Чеховата „Чайка”, реж. Владимир Краев;

-„КЪЩИ ОТ ПЯСЪК”, игрален, реж. Мина Стойкова;

-„ПЪТИЩА НА СПАСЕНИЕТО“ , документарна поредица за български светии, одобрена от худ. съвет на студия „Екран“ на БНТ през 2011г. ( сц. +).

По-важни теоретични публикации:

-"Приказка на приказките" и поетичните кодове в анимационната драматургия" - в “Звуко-зримият образ“, сборник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, изд. НБУ, 2013;

-„Застрашеният литературен сценарий в съвременния медиен свят“ – в сп. „Кино“, кн. 4-5, 2013;

-„Митологичните ядра и сюжетните им трансформации в преподаването и творчеството“ – в „Проблеми на постмодерността“, том 3, бр.2, изд. Философския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2013;

-„Драматургичните възможности на анимационната миниатюра“ - в „Изкуствоведски четения“ на Института за изследване на изкуствата на БАН, 2015 г;

-„Анимационните повествования“ – в „Докторантски четения“ на департамент „Изкуствознание и история на изкуствата”, НБУ

-„Задкадровият глас и психологическите измерения на съвременната анимация” – в сп. Икуствоведческите четения на ИИИз на БАН, 2018.

-„Особената фантомна съдба на сценарната творба. Поезията на Борис Христов на екрана” – в „Изкуствоведски четения 2019” на ИИИз на БАН.

- Раймунд Крумме във Варвара - сп. "Кино", м. октомври, 2023 и др.

Награди:

1998 - Наградата на сценарния фонд при СБФД за сценария “Другият наш възможен живот”.

1999 - Награда на втория национален конкурс за млада българска драматургия за пиесата “ Под хълма на надеждата”.

2006 - „Сребърен Витяз” за филма ”Другият наш възможен живот”

2009 - „Златен Витяз за детски филм” за филма „Чуй звездите”.

2016 – „Бронзов Витяз” за документалния филм „Дух и материя”.

2017 – Номинация за наградата на Българската филмова академия в категорията „Филмова теория и критика” за книгата „Драматургичното пространство на анимацията”

Активни курсове в НБУ 2021/22 г.

- Кинодраматургия и анимация

- Анимационна драматургия

- Митологичните сюжети в анимацията

- Анимационният сценарий и съвременните интерпретации

-Писане на сценарий за дипломен филм

- Вечните сюжети и екранизацията

- Драматургични консултации по дипломен проект

-Драматургични трансформации на текстове и др.

Член на Съюза на българските филмови дейци и на БАФТРС ( асоциация на филмовите, телевизионни и радио сценаристи).


Публикации:


Книгата „Драматургичното пространство на анимацията”. София: НБУ, 2016.

Други публикации:

1.”Паралели между кукления театър и анимационното кино – сюжети и

пластическо изразяване”; в сп.“Проблеми на изкуството”, кн.3/2012 ,

изд. на ИИИз на БАН.

2.“Все по-многобройна, жива и пъстра“ - публикация на за третата

анимационна работилница „Варвара – 2012” в сп. „Кино”, кн. 6/2012 г.

3."Приказка на приказките" и поетичните кодове в анимационната

драматургия" - в сборника „ Звуко-зримият образ“, департамент

„Кино, реклама и шоубизнес“, изд. НБУ, 2013.

4. „Застрашеният литературен сценарий в съвременния медиен свят“

– в сп. „Кино“, кн. 4-5, 2013.

5. „Митологичните ядра и сюжетните им трансформации в преподаването

и творчеството“ – в електронното издание „Проблеми на

постмодерността“, том 3, бр.2, изд. Философския факултет на ЮЗУ

„Неофит Рилски“, 2013.

6. „Анимационните сценарии на Христо Ганев“ – предговор на сборника

с анимационни сценарии на Христо Ганев „Вятър работа“,

изд. НФЦ, 2014.

7. „Съвременно българско анимационно кино. Експресивността като

обща тенденция“ – в сп. „Кино“, кн. 6, 2014.

8. „ За митовете, преподаването и творчеството“ – в сб. „Митове,

творци и време“, под редакцията на Лилия Старева, изд. „Жанет 45“,

под печат.

9. „Експресивността като обща тенденция и като ключ към успеха на

българските анимационни филми в периода 2009-2013 година“ –

в годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, НБУ , 2015г.

10.„Кратките комиксови сюжети на младите от Ко-миксер“ –

в сп.“Проблеми на изкуството”, кн.1, 2015г., изд. на ИИИз на БАН.

11. „ Драматургичните възможности на анимационната миниатюра“ -

в „Изкуствоведски четения 2014”, изд. на ИИИз на БАН.

12. „Анимационните повествования“ – в сборника

„Докторантски четения 2014“ на на департамент „Изкуствознание и история

на културата“, НБУ, 2015.

12. Рецензия за книгата на проф. д-р Надежда Маринчевска „Проблеми на изкуството”, бр. 13, 2015.

14. „Екранизациите в българската анимация“ -

годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, изд. НБУ, 2016.

15. „Анимационната поезия на Щрих и стих“ – “Изкуствоведски четения 2015”, изд. на ИИИз на БАН.

16. Предговор на книгата „Анимационните сценарии на Иван Веселинов”, С. 2017.

17. „Прокъсващата се нишка на Ариадна в лабиринта от киновъзможности” – доклад за научната конференция „Културните права в европейската перспектива” – проведена на 9-10 май 2005 в Благоевград по време на Международния младежки фестивал, организиран от ЮЗУ „Неофит Рилски”. Публикуван в сборник с материали от конференцията, изд. ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2006.

18. „ Разкъсващият се киноразказ в последните български филми” – доклад нанаучно –теоретичната конференция „Новото българско кино – регионално явление или част от европейския културен процес”- проведена на 7.12. 2006 г. в НБУ – организирана от департамент „Кино, реклама и шоубизнес” и публикуван на CD с материали от конференцията.

19. „ Истории и фрагменти в съвременното киноразказване” – доклад за Научната конференция „Екранните изкуства и ХХІ век”, организирана от Института по изследване на изкуствата на БАН, секция „Екранни изкуства” и БНТ; проведена в Пловдив на 30.10. 2007. Публикуван в сборник с материали от конференцията, изд. ИИИз на БАН.

20.„Киноразказите на Константин Павлов – разтваряне на пътеки за поезията в българското кино” – доклад за Националната конференция „Константин Павлов в българската литература и култура”, организирана от департамент „Нова българистика” на НБУ на 31.10. 2008 г. Публикуван в сборника с материали от конференцията, в поредицата „Библиотека ЛИЧНОСТИ”, кн 4. , 2009, изд. НБУ.

21. Сценариите на Константин Павлов” – сп.”Кино”, кн. 6., 2008.

22.„Задкадровият глас и психологическите измерения на съвременната анимация” – в сп. Икуствоведческите четения на ИИИз на БАН, 2018.

23.„Особената фантомна съдба на сценарната творба. Поезията на Борис Христов на екрана” – в „Изкуствоведски четения 2019” на ИИИз на БАН.

24.„Поетичният свят на Борис Христов в анимационните и документалните им филми с Анри Кулев” – в „Проблеми на изкуството”, кн. 2. 2020 и др.

Публикувани сценарии:

„Отражения” – в сп. „Киноизкуство”, кн.12. , 1981 г.;

„Приземяване” – в сп. „ Киноизкуство”, кн. 9 и 10, 1984 г.;

„Слепият гъдулар” – в сп. „Кино”, кн. 5, 2003;

„Последна разходка с Майстора”, анимационен сценарий, в сп. „Кино”, кн. 6, 2011.

„ В сенките на август“ – литературен сценарий по мотиви на „Чайка“ от А. П. Чехов – в литературния сайт „Факел“ на 22.02.2012 г. .http://www.fakel.bg/index.php?t=2487

Курсове от текущия семестър: