Електронен каталог

гл. ас. д-р Методи Коралов

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 9:00-11:00 402 I Корпус
Петък 10:00-12:00 402 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: