Електронен каталог

доц. д-р Йордан Ефтимов

доц. д-р Йордан Ефтимов
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
028110112, 028110132
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Йордан Ефтимов е роден през 1971 г. в Разград.

Асистент (1999-2008) и главен асистент (от 2008) по теория на литературата в Нов български университет. Хоноруван преподавател по Антична литература в СУ „Св. Климент Охридски“ (1998-2003). Ръководител на Теоретичния семинар на департамент Нова българистика при НБУ (2001-2006).

Доктор по история на българската литература с дисертация на тема „Проблеми на символизма в творчеството на Иван Андрейчин, Иван Грозев, Димо Кьорчев и Димчо Дебелянов“ (2008).

От 1993 г. с прекъсвания е редактор на независимото седмично издание за култура „Литературен вестник“. Член на редакционната колегия на списание „Език и литература“ (от 2006).

Автор е на научнопопулярните книги „Антична литература“ (2001) и „Модернизъм“ (2003), както и на монографиите „Опроверганата добродетел: Опити върху Цветан Марангозов“ (2008) и „Двойното дъно на класиката“ (2010). Редактор е на „Увод в литературната теория“ на Тери Игълтън (2003) и на сборника „Литературни култури и социални митове“ (ч. I - 2003, ч. II - 2005).

Освен на академичните си задължения се отдава и на радиожурналистика - автор и водещ първо на предаването „Книжни тигри“ по Radio France International (2001-2005), а след това на „Студио „Хеликон“ в програма „Хоризонт“ на Българско национално радио (февруари 2005-юли 2008). От ноември 2009 до юни 2010 е автор и водещ на ежедневната телевизионна рубрика за нови книги „Зона за четене“ по Pro BG. Наблюдател на сп. „Егоист“ за телевизионните предавания (2005). Наблюдател за книги на в. „Капитал“ (2009-2010) и на електронното списание „Sofia Live“ (2010-2011).

Член на журито на националната награда за съвременна българска художествена проза „Хеликон“ от 2006 до 2012 г. Член на журито на наградата „Вик“ за български роман на годината при първото и? издание (2004). Член на журито на националната награда за поезия на името на Иван Николов за 2008 г. Председател на журито на националната Славейкова награда за лирично стихотворение за 2009 г. Постоянен член на журито на конкурса за есе „Цветан Стоянов“, организиран от НДК, от второто издание до закриването на конкурса (2003-2010). Член на журито за излъчване на български участник в песенния конкурс „Евровизия“ през 2012 г. като представител на Сдружение на български писатели.

Носител на Национална награда за дебют „Южна пролет“ за стихосбирката Метафизика на метафизиките (1994), Наградата „Рашко Сугарев“ за разказ (2000), Първа награда в конкурса за есе „Цветан Стоянов“, организиран от НДК (2001), Националната награда „Христо Г. Данов“ на Министерство на културата и община Пловдив (2006) в раздел „Представяне на българската книга“, Националната награда „Иван Николов“ (2013), Националната награда „Христо Фотев“ (2014).

Член на Сдружение на български писатели.

Член на Съюза на учените в България.


Публикации:


Книги

1. „Антична литература. Литературни анализи 9. клас“. Ред. Анжела Кьосева и Елка Миленкова, ИК „Кръгозор“, поредица „Пишете за отличен“, София, 2001, 120 с. (Второ издание, 2004 г. Трето издание, 2006 г.)

2. „Модернизъм. Литературни анализи 10. клас“. Ред. Елка Миленкова, ИК „Кръгозор“, поредица „Пишете за отличен“, София, 2003, 230 с. (Второ преработено издание, 2004, 214 с. Трето издание, 2007, 214 с.)

3. „Опроверганата добродетел. Опити върху Цветан Марангозов“. Изд. ателие „Аб“, София, 2008, 134 с.

4. „Двойното дъно на класиката: От Ботев и Вазов до Йовков и Далчев“. Изд. „Хермес“, Пловдив, 2010, 183 с.

5. „Тук лежи заекът“. ИК „Сиела“, София, 2010, 204 с.

6. „Божествената математика: Тревожната хетероклитност на българския символизъм“. ИК „Просвета“, София, 2012, 336 с.

7. „Поетика на съгласието и несъгласието: Българската литература от 50-те до 90-те години на XX век и идеологията“. Нов български университет, София, 2013, 318 с.

Научни статии и есета

1. „Има ли маври в текста?“ [опит за дефиниране на българския постмодернизъм]. „Литературен вестник“, год. II, бр. 22, 8-14.6.1992, с.5.

2. „Случаят „Crescendo“[за излизалото в Ямбол през 1923г. едноименно „футуристично“ списание]. – „Литературен вестник“, год. II, бр. 36, 14-20.9.1992, с.7 (рубрика „Патология на периодическото тяло“).

3. „Случаят „Crescendo“[част 2]. – „Литературен вестник“, год. II, бр. 38, 28.9.-4.10.1992, с.7 (рубрика „Патология на периодическото тяло“).

4. „Тайната и нейните метастази“ [за списание „България без евреи“ – 1894г.]. „Литературен вестник“, год. II, бр. 47, 30.11.1992, с.7 (рубрика „Патология на периодическото тяло“).

5. „Аналозите“ [за генеалогичните следи в поетиките на Иван Радоев и Константин Павлов]. – „Литературен вестник“, год. III, бр. 6, 15-21.2.1993, с.3.

6. „Повторението“ [за сериала „Туин Пийкс“ на Дейвид Линч]. – в. „Култура“, год. XXXVII, бр.9, 26.2.1993, с.4.

7. „Жената в текста: класична или наивна?“ [опит върху основите на съвременната женска поезия]. – „Литературен вестник“, год. IV, бр. 2, 17.1.1994, с.3.

8. „Личността и историята“ [за четенето на класиците]. – „Литературен вестник“, год. IV, бр. 12, 28.3.1994, с.2.

9. „Голите и мъртвите“ [еротизмът и българската литература от последните 7 години]. в. „Култура“, год. XL, бр.5 (1912), 2.2.1996, с.9.

10. „По повод „посещението“ на Жак Дерида в България“ [за излезлите на български книги на Дерида: „Вавилонски кули“, „Позиции“, „Гласът и феномена“, „Освен името“]. – сп. „Библиотека“, год. IV, бр.2-3, 1996, с.95-98.

11. „Българската литература през 1996-а“. – сп. „Демократически преглед“, 10/96 и Пролет/97, с.84-92.

12. „Литературата ни през 97-а“. – сп. „Демократически преглед“, Зима ’97/98, кн.34, с.724-737.

13. „Бой на негри в тъмна нощ: Литературата ни през 98-а“. – сп. „Демократически преглед“, Зима ’98/99, кн.38/1, с.110-132.

14. „Пеjзажи и мртва природа: фигури на лjубовен дискурс во бугарската литература од 50-тите до 90-тите години на овоj век“. – В: „Феноменот лjубов во балканските литератури и култури: Сборник на трудови от научната работилница одржана на Молика 23-26.IV.1998“, Скопjе, 1999, с.211-223.

15. „Поглед отвън и отстрани, но много отблизо“ [за съвременната македонска литература]. – „Литературен форум“, специално издание „Струга-София“, август 1999.

16. „Литературата ни в предпоследната година“ – сп. „Демократически преглед“, Пролет 2000, кн.43, с.103-107.

17. „Морфинът срещу тютюна: Буржоазният роман във високата му версия – Димов?“. – „Литературен форум“, год. X, бр.5 (428), 26.9.2000, с.3-5 (рубрика „Полупрозрачната литература“).

18. „Вазов Remix“. – „Дядо ли е дядо Вазов“, Юбилеен лист по случай 150 години от рождението на Иван Вазов и Деня на народните будители, ноември 2000 г., с.11.

19. „Безразличният“ и работата на стила“. – „Литературен форум“, год. X, бр.14 (437), 28.11.2000, с.3-6, бр.15 (438), 5.12.2000, с.3-4, бр.16 (439), 12.12.2000, с.3-7 (рубрика „Полупрозрачната литература“).

20. „Тривиалното просветление и Интернет“. – сп. „Факел“, кн.6, 2000, с.116-118 = „Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет. Сборник с доклади от международната конференция в чест на професор Волфганг Изер (София, 2000)“, съставители Огнян Ковачев и Александър Кьосев, ИК „Фигура“, София, 2003, с.298-301.

21. „Несъстоятелната хайка“ [по повод екранизацията на романа „Хайка за вълци“ от Станимир Трифонов]. – в. „Литературен вестник“, год. 11, бр. 4, 31.1.2001, с.13?.

22. „Защо съществува или не съществува поколение на 90-те?“. – в. „Литературен вестник“, год. XI, бр.11, 21.3.2001, с.11 = Сб. „Дискусии 2000: Вазов и младите. Младата унгарска поезия и младата българска поезия – диалози и мълчания. Поколенията в българската култура – срещи и разминавания“, Академичен център за литература и култура, С., 2001, с.106-112.

23. „Невидима жица, що свързва небето с мрачната тъмница“. – сп. „Демократически преглед“, Зима 2000/2001, кн.45, с.78-82.

24. „Reading on Screen and the Concept of Literature“ [Доклад, участвал в 9th Conference of GRLA/RWCAL „Verbal Communication and Interaction on/via Computer“ in University of Bacau, 26-29 April 2001, Bacau-Tescani, Romania. Резюме в сборник с резюмета от конференцията - „9th Conference of GRLA/RWCAL „Verbal Communication and Interaction on/via Computer“, Bacau-Tescani, Romania, p.7]. – In: Human and Computer: Verbal Communication and Interaction via Computer, edited by Tatiana Slama-Cazacu. Editura Europolis: Constanta, 2001, pp.181-187.

25. „В началото. Книгите на 2001 година“. – сп. „Демократически преглед“, Зима 2001/2002, кн.48, с.60-70.

26. „Историческият романс с властта“. – В: „История. Истории. Наративи: Българската историческа проза от втората половина на XX век“, редактори Иван Радев, Петър Стефанов и Радка Пенчева, ИК „Faber“ – Велико Търново, 2002, с.54-57.

27. „Стъпки към Ахматова и Багряна: Граници на психолингвистичния експеримент при изследването на лирика“. – В: „Litora Psycholinguistica: Сборник в чест на 60-годишнината на Пенка Илиева-Балтова“, ред. Андреана Ефтимова и Красимира Петрова, „Сема – Р.Ш.“, С., 2002, с.284-289 = сп. Езиков свят, Благоевград, том 9, кн. 1, 2011, с.112-115.

28. „Безразличният“ и работата на стила“. – В: „Битие и идентичност: Цветан Марангозов – поетът, писателят, драматургът“, съставители Елка Константинова и Мариета Иванова-Гиргинова, Изд. център „Боян Пенев“ към Институт за литература към БАН, С., 2002, с.40-74.

29. „Невидима жица, що свързва небето с мрачната тъмница“. – „Воля за облик. Юбилеен сборник в чест на проф. Симеон Янев“, съст. Биляна Борисова и Иван Иванов, ИК „Феномен“, С., 2002, с.35-42.

30. „Вазов Remix“. – В: „Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Боян Биолчев“, съставители Ани Бурова, Славея Димитрова, Добромир Григоров, Камен Рикев, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2002, с.502-504.

31. „Диалектика на спомена“. – В: „Дебелянов: Съвременни интерпретации“, поредица „Разночетения“, съставител Николай Димитров, ИК „Слово“ – Велико Търново, 2003, с.31-50. = В: Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Елка Константинова, Изд. „Пан-ВТ“ – Велико Търново (под печат).

32. „Пейзажи и натюрморти: Тропите на любовния дискурс в българската поезия от епохата на социализма (50-те–80-те години на ХХ век)“. – „Памет и дълг: При глаголемите на българската литература. Сборник по повод на 60-годишнината на проф. Иван Радев“, съст. доц. д-р Сава Василев, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2003, с.405-412.

33. „Двете меланхолии: случаят с едно понятие на късното Възраждане“. – В: „Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Кирил Топалов“, съст. Николай Чернокожев, Амелия Личева, Надежда Александрова и Ирина Добрева, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2003, с.173-179.

34. „Уводът в литературната теория може да бъде и увод в иронията към теорията“ – В: Тери Игълтън, „Увод в литературната теория“, прев. Елика Рафи, ред. Йордан Ефтимов и Силвия Вълкова, С., Издателска група „Агата-А“, 2003, с.7-10.

35. „Гърбушкото от Нотр Ромъня: Йовковият „Индже“ като стилов експеримент“. – В: „Йовков: Съвременни интерпретации“, поредица „Разночетения“, съставител Милена Кирова, ИК „Слово“ – Велико Търново, 2003, с.106-133.

36. „Морфинът срещу тютюна: Булевардни ли са романите на Димов?“. – В: „Случаят Димитър Димов. Литературни изследвания“, съставители Елка Константинова и Мариета Иванова-Гиргинова, С., Изд. център „Боян Пенев“ към Институт по литература към БАН, 2003, с.91-99.

37. „Понятието за свръхчовека и неговите български употреби“. – В: „Около Райнхарт Козелек. Историческо време и темпоралност“, съставителство Ивайло Знеполски, С., Изд. Дом на науките за човека и обществото, поредица „Актове“, 2003, с.476-486.

38. „Експромпт върху една притча за празника [върху Ботевото стихотворение „Гергьовден“]“. – В: „Словесност и литература. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Енчо Мутафов“, съст. Цветан Ракьовски, Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2003, с.146-153. = „Ботев: Съвременни интерпретации“, поредица „Разночетения“, съставител Антония Велкова-Гайдаржиева, ИК „Слово“ – Велико Търново, 2005, с.399-408.

39. „Поет и общественик или Поетът срещу общественика“. – сп. „Мост“, Ниш, Сърбия, кн.179, ноември-декември 2003, „60 години от рождението на Емануил Попдимитров (Материали от научната среща в Босилеград, 16 май 2003)“, с.67-68.

40. „Свръхвалоризираният символ: редукционистката символистична програма на Иван Андрейчин“. – В: „Идентичности, отражения, игри“ (Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Симеон Хаджикосев), съст. Клео Протохристова, Амелия Личева и Огнян Ковачев, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2004, с.510-522.

41. „Понятието за магически реализъм – и балкански колизии“. – В: „Художникът и неговият образ“ (Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Здравко Чолаков, съст., Милена Кирова, Валери Стефанов и Ноеми Стоичкова, С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2004, с.195-204. = „Поимот „магичен реализам“ и балканските колизии“. – В: „Реално/имагинарно“, приредила Jасмина Моjсиева-Гушева, Диалог, Скопjе, 2006, 127-141.

42. „Три фрагмента около Радичков“. – сп. „Света гора“, 2004, #5, с.286-293.

43. „Епохе: фигурата на 90-те“. – сп. „Език и литература“, год.LVII, 2004, 1-2, с.73-84. = „Литературни култури и социални митове“ (Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев), том 2, съст. Йордан Ефтимов, Биляна Курташева и Боян Манчев, С., НБУ, с.233-247.

44. „Смехът на Димо Кьорчев“. – В: „Димо Кьорчев – между литературата и политиката“ (сборник от конференция в памет на Димо Кьорчев, състояла се през юни 2004 г.), съст. акад. Иван Радев, Антония Велкова-Гайдаржиева и Николай Димитров, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2005, с.75-80.

45. „Ликантропия и призраци: Идеологията и късният Далчев“. - „Да четем Далчев“ (сборник от конференция в памет на Атанас Далчев, състояла се през юни 2004 г.), съст. Михаил Неделчев, Биляна Курташева и Йордан Ефтимов, С., НБУ, 2006, с.260-285.

46. „Плагиати и бездарници: Иван Андрейчин за поетическото влияние“ – „Политики на различието, езици на близостта“ (сборник от Осмата годишна конференция на ФСФ, 1-2 юни 2004 г., СУ „Св. Климент Охридски“), съст. Валери Стефанов, Йовка Тишева, Ренета Божанкова, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2006, 166-177.

47. „Как 1947-а бе пренесена в 1956-а: „Бунтът на покорните“ на Цветан Марангозов“. – „1956“ (сборник от едноименната конференция в НБУ, октомври 2006 г.), съст. Пламен Дойнов, Нов български университет, С., 2007, 62-71.

48. „Fin de siecle машина“. – сп. „Литературна мисъл“, 2007, кн.1, 150-162.

49. „Глобализация и световна литература“. – В: Сборник от конференцията „Национални идентичности/литератури и глобализацията“, организирана от „Литературен форум“ и фондация „Бъдеще за България“, С., Изд. „Литературен форум“ (под печат от 2000 г.). = В: „Под знака на европейските културни диалози (В памет на професор Боян Ничев)“, ред. колегия Христина Балабанова, Борис Минков и Добромир Григоров, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2007, с.89-94.

50. „Тревожната хетероклитност на българския символизъм“. – Годишник на Филологическия факултет, т.5, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2007, с.7-16.

51. „Попдимитровите Върби, Яворовите Теменуги, Траяновите Кипариси, а в крайна сметка все пак Хризантемите“. – „Емануил Попдимитров – критически прочити (Сборник по случай 120 години от рождението на твореца)“, съст. Ноеми Стоичкова, УИ „Св. Климент Охридски“, 2007, с.96-102.

52. „1907-а – сцена на модернистки сблъсъци“. – „1907“ (сборник от едноименната конференция в НБУ, май 2007 г.), съст. Пламен Дойнов, Нов български университет, С., „Сиела“, 2008, с.76-112.

53. „Николай Кънчев и каламбурът“. – „Николай Кънчев в българската литература и култура: Изследвания, статии, есета“, съст. Пламен Дойнов, С., изд. „Кралица Маб“, 2008, с.79-83.

54. „Споменът, тъгата“. – „120 години от рождението на Димчо Дебелянов: Юбилеен сборник“, ред. Тодор Коруев, Дирекция на музеите, Копривщица, 2009, с.41-49.

55. „Стих, който иска да няма двойници“: корективната поетика на Иван Динков“. – „Иван Динков в българската литература и култура“, съст. Пламен Дойнов, С., изд. „Кралица Маб“, 2009, с.105-118.

56. „Говорим за лазура“: как късните символисти правят успешни опити за инкорпориране“. – „1968“ (сборник от едноименната конференция в НБУ, май 2008 г.), съст. Пламен Дойнов, Нов български университет, С., „Сиела“, 2009, с.311-344.

57. „Modernek es kortarsak a bolgar irodalomban 1990 utan“. – Hangsulyok es sulyok: Tendenciak es tonusok a bolgar es a magyar irodalomban (1989-2008), Napkut Kiado, Budapest, 2008, 209-211.

58. „Бележка за демистифицирането“. – „Константин Павлов в българската литература и култура“, съст. Пламен Дойнов, С., изд. „Кралица Маб“, 2009, с.175-177.

59. „Пейзажи и натюрморти: Тропите на любовния дискурс в българската поезия от епохата на социализма (50-те–80-те години на ХХ век)“. – „Соцреалистически канон/ Алтернативен канон: Официално и неофициално в българската литература и култура между 1944 и 1989 г.“, съст. д-р Пламен Дойнов, ИК „ПАН“, Департамент Нова българистика на НБУ, С., 2009, с.529-545.

60. „Творец и жертва на комунистическата митология“. – „Между мечтата и утопията: Нови изследвания и документи за Пеньо Пенев“, съст. д-р Пламен Дойнов, ИК „ПАН“, Департамент Нова българистика на НБУ, С., 2009, с.103-108.

61. „Връзката интимна на шепота със барабаните на химна“: Христо Фотев в новоисторически прочит“. – „Христо Фотев в българската литература и култура: Изследвания, статии, есета“, съст. Пламен Дойнов, С., изд. „Кралица Маб“, Департамент Нова българистика на НБУ, С., 2010, с.74-106.

62. „Стефан Младенов срещу символистите – защо?“. – „Литературният скандал/ Скандалът като литература“, съст. Любка Липчева-Пранджева и Инна Пелева, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2010, 45-49.

63. „Двете меланхолии: случаят с едно понятие на късното Възраждане“. – В: „Сборник материали конференции „Славейкови празници“ 2008-2009 г.“, Трявна, 2010, с.29-41 = „Славейковонто общество: Изследвания и материали“, съст. Йордан Ефтимов, Нов български университет, С., „Кралица Маб“, 2014, с.35-42.

64. „Мъртвото щастие: Сирак Скитник и символистичният хербарий“. – „Сирак Скитник и българската култура“, Сборник (съставители Цветан Ракьовски, Стилиян Стоянов) Изд. на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2010.

65. „Понякога отвътре, понякога отвън“: Че Гевара и латиноамерианското освобождаване на стиха в поезията на Екатерина Йосифова“. – „Екатерина Йосифова в българската литература и култура: Изследвания, статии, есета“, съст. Пламен Дойнов, С., изд. „Кралица Маб“, Департамент Нова българистика на НБУ, С., 2011, с.154-166.

66. „Близко и далечно през 1962 година“. – „1962“ (сборник от едноименната конференция в НБУ, май 2012 г.), съст. Пламен Дойнов, Нов български университет, С., „Кралица Маб“, 2013, с.135-154.

67. „Лора и картината на времето“. – в. „Памет за Лора“, януари 2014, с. 6 и 9. = „Лора и картината на времето“, – Портал за култура, изкуство и общество, 29.01.2014

68. „Две книги на Пенчо Славейков в два алтернативни прочита“. – „Славейковото общество: Изследвания и материали“, съст. Йордан Ефтимов, Нов български университет, С., „Кралица Маб“, 2014, с.213-216.

Стихосбирки

1. „Метаметафизика“ (изд. Свободно поетическо общество, 1993.

2. „Българска христоматия“ (в съавторство). Изд. Свободно поетическо общество, 1995.

3. „Единадесет индиански приказки“. Изд. ателие „Аб“, 1997.

4. „Африка“. Изд. Жанет-45, 1998.

5. „Българска антология“ (в съавторство). Изд. Свободно поетическо общество, 1998.

6. „Опера нигра“. Изд. Анубис, 2001.

7. „Жена ми винаги казва“. Изд. Жанет-45, 2006.

8. „Сърцето не е създател“. София: Смол стейшънс прес, 2013, 60 с.

Курсове от текущия семестър: