Електронен каталог

ас. Карина Симова

Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: