Електронен каталог

проф. Тодор Коларов д.н.

проф. Тодор Коларов д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Право
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Сряда 9:30-11:45 202 II Корпус
Петък 15:00-17:00 202 II Корпус
Събота 11:15-13:00 202 II Корпус

Професионална автобиография:


Професор в НБУ и Американския университет в България. Магистър по право от СУ “ Св. Климент Охридски“ и Джорджтаунския университет в САЩ, доктор по Международно публично право от ПУ „Паисий Хилендарски“ и доктор на науките в сферата на сигурността от НБУ. От 2021 г. консултант в пул от 10 експерти избрани от Съвета на Европа в тематични категории: (i) антикорупция и (ii) пране на пари и конфискация. В периода 2020-2024 г. индивидуален външен експерт на European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) в следните тематични категории: (i) висше образование и изследвания; (ii) анти-корупция и (iii) противтодействие на пране на пари. Международен експерт в сферата на конфискацията на престъпни активи и противодействието на прането на пари за Службата на ООН по наркотици и престъпност (Афганистан и Пакистан – 2017 г.; Нигерия – 2016 г.; Иран, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Туркменистан – 2015 г.) и на Европейската комисия (Украйна - 2019 г., Киргизстан - 2018 г. и Хърватия – 2012 г.). Лектор и модератор в международни форуми организирани от Службата на ООН по наркотици и престъпност (Душанбе - 2017 г.; Абуджа и Лагос – 2016 г.; Алмати – 2015 г.) и Европейската комисия (Брюксел – 2016 г. и Сиракуза – 2014 г.)


Публикации:


Скорошни публикации:

• Коларов, Т. Отново за принципите на Гражданския процес. Общество и право. 10. стр. 48-60. (2023);

• Коларов, Т. Процесуалната субституция в Гражданския процес. Сиела (2023);

• Kolarov, T. Legal Professionals’ Effectiveness as Anti-money Laundering “Gatekeepers”. In. Peracek, T. and Castro Moreira, F. Doctrina et Usu in Business Law. pp. 163-174. Bucharest. Adjuris (2023);

• Коларов, Т. Лекова, Ц. Дахлянова, И. Наръчник по Гражданско процесуално право. Сиела (2022);

• Kolarov, T. International Commercial Arbitrator Addressing Money Laundering Sua Sponte. Journal of Money Laundering Control Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2021-0052 (2021);

• Kolarov, T., Challenges in settling non-conviction based civil confiscation of unexplained wealth, Journal of Money Laundering Control, Vol. 24 No. 3, pp. 483-490. https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2020-0076 (2021);

• Kolarov, T. Historic Analogs of Civil Confiscation of Unexplained Wealth – The Case of Bulgaria. Journal of Financial Crimes. Vol. 27 No. 2, pp. 561-571 https://doi.org/10.1108/JFC-08-2019-0108 (2020).

Курсове от текущия семестър: