Филмово и телевизионно изкуство

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през теоретични и практически курсове по филмова и телевизионна режисура в различните видове кино, работа с актьора пред камерата, представя операторското майсторство с теоретични курсове за структурата на екранното изображение, за изграждането на визията и операторския стил в игралното и документалното кино, в телевизията, запознава с дигиталните технологии в киното и телевизията.

Програмата съдържа курсове по кинодраматургия, които създават знания и умения за разбиране и създаване на разказвателната структура и писане на добре структурирани сценарии както за игрални и документални филми, така и за различните формати сериали. Студентите изучават филмов маркетинг, естетика на киното, режисура на монтажа, продуцентство в киното и телевизията, кинодизайн и сценарий. Разделянето в 5 специализации става в трети семестър. По време на следването си студентите имат филмов практикум за заснемане на филм в условия, които наподобяват производствените.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области, както и надграждащ модул за кандидати професионални бакалаври от същото професионално направление.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство
 • проф. Петя Александрова, д.н. CINB207 Исторически практики в световното кино CINB211 Езикът на киното
 • проф. д-р Вера Найденова CASM155 Естетика на киното
 • проф. д-р Емилия Стоева CASM619 Дигитални технологии в киното и телевизията CINB736 Цифрово филмопроизводство І част
 • проф. д-р Светла Христова CASM151 Драматургичен семинар І част CASM163 Самостоятелна работа: Драматургичен семинар I част CASM165 Самостоятелна работа: Драматургичен семинар II част CASM261 Драматургичен семинар II част CASM300 Стаж CASM611 Практика: Майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров CASM643 Практика: Майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров I част CASM720 Стаж
 • проф. д-р Христо Тодоров CASM206 Херменевтически теории и практики PHCM004 Философия на киното - концепции, проблеми и методи
 • проф. Георги Дюлгеров CASM602 Работа с актьора пред камера І част CASM609 Работа с актьора пред камера ІІ част CASM611 Практика: Майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров CASM612 Практика: Работа с актьора пред камера ІІ част CASM641 Майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров I част CASM642 Практика: Работа с актьора пред камера CASM643 Практика: Майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров I част CASM644 Майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров II част
 • проф. Иван Георгиев CINB205 Приложни аспекти на филмовата режисура CINB504 Продуциране и режисура на тв реклами CINB524 Практика"Продуциране и режисура на тв реклами"
 • проф. Константин Джидров CASM659 Развитие на театралното и кино пространство CASM665 Самостоятелна работа: Развитие на театралното и кинопространство
 • проф. Людмил Христов CASM150 Реализация на аудиовизуален продукт CASM162 Самостоятелна работа: Реализация на аудиовизуален продукт CASM300 Стаж CASM716 Филмово разпространение CASM720 Стаж CINB550 Практика "Зимна школа"
 • проф. Мариана Евстатиева-Биолчева CASB500 Самостоятелна работа "Кино и телевизионна режисура"
 • доц. д-р Димитър Димитров CASM331 Изкуството през ХХ век - развитие и тенденции в света и в България CASM438 Проект: Изкуството през ХХ век - развитие и тенденции в света и България CASM662 Принципи на телевизионния дизайн
 • доц. д-р Елизавета Боева CINB008 Филмов анализ
 • доц. д-р Невелина Попова CASM647 Вечните сюжети и екранизацията
 • доц. Александър Томов CASM699 Сценарна практика
 • доц. Боряна Минчева CASM610 Пространството и костюма в киното CASM652 Oснови на филмовия дизайн CASM661 Проектиране на филмови и телевизионни декори CASM690 Стаж CASM693 Самостоятелна работа: Oснови на филмовия дизайн CASM727 Самостоятелна работа: Пространството и костюма в киното CASM733 Стил и индивидуалност в кино дизайна CASM734 Единство на пространството и костюма в кинообраза
 • доц. Правда Кирова CASB707 Практика "Практически аспекти на кинодраматургията" CASM209 Пренаписване и редактиране на сценария CASM691 Самостоятелна работа: Изображение и разказ в киното CINB206 Кинодраматургия
 • доц. Христо Добаров CASM653 Перспективна композиция в киното и телевизията CASM694 Самостоятелна работа: Перспективна композиция в киното и телевизията
 • доц. Юлия Кънчева CASB705 Самостоятелна работа "Режисура на монтажа" CASB944 Самостоятелна работа "Документално и научнопопулярно кино" CASM114 Монтаж и сценарий CASM608 Режисура на монтажа CASM645 Самостоятелна работа: Режисура на монтажа
 • гл. ас. д-р Николай Милев CASB502 Практика"Филмово и телевизионно операторство" CINB002 Изразни средства на оператора в киното и телевизията
 • гл. ас. д-р Румяна Стефанова CASM556 Компютърна обработка на фотоизображение и техники на колаж CASM566 Самостоятелна работа: Компютърна обработка на фотоизображение и техники на колаж
 • д-р Антония Милчева CASM609 Работа с актьора пред камера ІІ част CASM644 Майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров II част
 • д-р Миладин Гергов CASM703 Творчество и продуциране в отношенията между продуцент-сценарист-режисьор І чaст CASM706 Самостоятелна работа: Продуцентски анализ и бюджетна разработка на аудиовизуален проект CASM707 Творчество и продуциране в отношенията между продуцент-сценарист-режисьор ІІ част CASM711 Самостоятелна работа: Продуцентски анализ и бюджетна разработка на сериал CASM730 Продуциране на телевизионен игрален сериал
 • преп. Ангелина Василева CASB911 Жанрове в киното и телевизията-приложни аспекти CASM093 Самостоятелна работа: Кино и психоанализа - приложни аспекти CASM098 Практически аспекти на постмодерната реклама CASM169 Кино и психоанализа - приложни аспекти CASM651 Жанрове в киното и телевизията - практикум CASM692 Самостоятелна работа: Жанрове в киното и телевизията - практикум
 • Александър Ангелов CASM613 Филмов маркетинг
 • Атанас Янакиев   CASM731 Практическо реализиране на кинообраза CASM734 Единство на пространството и костюма в кинообраза
 • Борис Пинтев CASM725 Операторът в документалния репортаж
 • Борис Хаджиев CASB852 Продуцентство в киното и телевизията
 • Велизар Соколов CASM710 Правни аспекти на интелектуалната собственост в аудиовизията
 • Екатерина Николова CASM736 Екипно създаване на сценарий за сериал CASM737 Специфика на сценарното писане за сериал
 • Екатерина Томова CASM202 Подготовка за магистърски проект – литературен сценарий за 90 минутен игрален филм
 • Емил Войников CASM729 Звуково оформление
 • Ивайло Нацев CASB854 Технология на звука в киното и телевизията
 • Красимира Борисова CASM627 Сенситометрия и лабораторна обработка на материалите
 • Мария Миронска CASM732 Пластична специфика на костюма в киното CASM734 Единство на пространството и костюма в кинообраза
 • Мартичка Божилова CASM723 Продуциране в неигрално кино и телевизия
 • Мая Василева   CASM718 Съвременно телевизионно творчество
 • Николай Илиев CASM155 Естетика на киното CASM603 Режисура на телевизионни музикални шоупрограми CINB205 Приложни аспекти на филмовата режисура CINB209 Приложни аспекти на телевизионната режисура CINB504 Продуциране и режисура на тв реклами
 • Светослав Драганов CASM167 Самостоятелна работа: Създаване на сценарий за документален филм I част CASM611 Практика: Майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров CASM696 Съвременни насоки в световното документално кино CASM726 Как да напишем проект за документален филм CASM728 Самостоятелна работа: Как да напишем проект за документален филм
 • Стефан Бояджиев CASM608 Режисура на монтажа
 • Стефан Командарев CASM614 Режисура и продуцентство в киното CASM721 Европейска филмова копродукция - продуцентската гледна точка
 • Христо Дерменджиев CASM716 Филмово разпространение