Информатика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Математика, Основи на информатиката, Статистика, Електроника, Увод в алгоритмите и програмирането, Основи на правото; практически курсове като - Програмиране на С++, Език за програмиране Java, Операционни системи, Компютърни мрежи, Структури от данни и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
 • проф. Иван Ланджев, д.н. CSCB021 Дискретна математика CSCB022 Комбинаторика CSCB027 Стаж CSCB707 Шумозащитно кодиране CSCB846 Криптография GENB001B Математика
 • проф. Стефан Куцаров, д.н. GENB004B Електроника GENB037 Основи на телекомуникациите
 • проф. д-р Велина Славова CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB317 Структури от данни CSCB326 Лабораторни занятия по структури от данни CSCB536 Моделиране и реализация на релационни бази данни CSCB817 Обработка на естествен език GENB006 Увод в алгоритмите и програмирането
 • проф. д-р Георги Тупаров CSCB011 Моделиране с UML CSCB734 Информационни системи "клиент - сървър"
 • проф. д-р Даниела Гоцева CSCB579 Програмиране на приложения с Microsoft Visual C# .NET CSCB766 Програмиране с ASP .NET
 • проф. д-р Красимир Калинов CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB631 Вероятности и статистика - изчислителни и приложни аспекти GENB002B Статистика
 • проф. д-р Красимир Манев CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB029 Алгоритми и програмиране CSCB211 Лабораторни упражнения по автомати и изчислимост CSCB223 Автомати и изчислимост CSCB606 Алгоритми в графи CSCB609 Проект: Алгоритми в графи CSCB706 Паралелно програмиране
 • проф. д-р Марин Маринов CSCB308 Основи на математическия анализ CSCB318 Аналитична геометрия CSCB412 Висша математика със средствата на компютърната алгебра CSCB545 Самостоятелна работа: Компютърна алгебра CSCB641 Математически модели със система за символно смятане GENB001B Математика
 • проф. д-р Милена Лазарова-Мицева CSCB752 Географски информационни системи
 • проф. д-р Морис Гринберг CSCB822 Невронни мрежи
 • проф. д-р Нели Манева CSCB708 Кариери в IT
 • доц. д-р Бойко Банчев CSCB607 Функционално програмиране CSCB801 Принципи на езиците за програмиране
 • доц. д-р Деница Топчийска CITB503 Правни и етични аспекти в ИТ
 • доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова CSCB845 Компютърна сигурност
 • доц. д-р Димитър Атанасов CITB430 Програмиране с Perl CSCB705 Класификация и разпознаване на образи GENB002B Статистика
 • доц. д-р Димитър Пилев CSCB008 Компютърни архитектури
 • доц. д-р Емил Стоилов CSCB013 Компютърни мрежи
 • доц. д-р Ласко Ласков CSCB705 Класификация и разпознаване на образи
 • доц. д-р Мария Николова CSCB655 Приложение на е-бизнеса
 • доц. д-р Мартин Иванов CITB305 Програмиране с Java CITB406 Лабораторни упражнения по Java CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB415 Лабораторни занятия по Java CSCB509 Интегрирани Java приложения във визуална среда CSCB516 Проект: Програмиране с Java CSCB763 Разработване на мобилни приложения CSCB869 Java Web Services
 • доц. д-р Николай Докев CSCB007 Операционни системи CSCB411 Операционни системи (Linux)
 • доц. д-р Николай Киров CSCB300 Програмиране за напреднали
 • доц. д-р Петя Асенова CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB651 Основи на мултимедийното представяне CSCB699 Проект по основи на мултимедийното предствавяне GENB005 Основи на информатиката
 • доц. д-р Станислав Иванов CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB109 Програмиране CSCB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране CSCB209 Обектно-ориентирано програмиране CSCB506 Графично програмиране CSCB510 Изчислителни алгоритми
 • доц. д-р Юлиана Пенева CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB026 Стаж по програмиране CSCB028 Стаж по информационни технологии CSCB405 Бази данни и системи за управление на бази данни CSCB673 Проект: Бази данни CSCB686 Разпределени и обектно-ориентирани бази от данни CSCB695 Проект: Разпределени и обектно-ориентирани БД CSCB732 Софтуерен инженеринг
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB847 Реализация на софтуерни проекти GENB005 Основи на информатиката
 • гл. ас. д-р Георги Шарков CSCB845 Компютърна сигурност
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CSCB026 Стаж по програмиране CSCB027 Стаж CSCB028 Стаж по информационни технологии
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSCB651 Основи на мултимедийното представяне CSCB747 Проектиране и разработка на мултимедийни продукти
 • гл. ас. д-р Лъчезар Томов CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB847 Реализация на софтуерни проекти
 • гл. ас. д-р Марияна Райкова CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB109 Програмиране CSCB110 Лабораторни занятия по програмиране CSCB111 Приложения на С++ CSCB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране CSCB209 Обектно-ориентирано програмиране CSCB510 Изчислителни алгоритми CSCB700 Оптимизация за търсачки в уеб
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни
 • гл. ас. д-р Стоян Боев CSCB021 Дискретна математика CSCB022 Комбинаторика CSCB026 Стаж по програмиране CSCB027 Стаж CSCB028 Стаж по информационни технологии CSCB223 Автомати и изчислимост CSCB318 Аналитична геометрия GENB001B Математика
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова GENB004B Електроника GENB037 Основи на телекомуникациите
 • гл. ас. д-р Филип Андонов CITB331 Програмиране с Python CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB536 Моделиране и реализация на релационни бази данни CSCB817 Обработка на естествен език GENB006 Увод в алгоритмите и програмирането
 • гл. ас. д-р Христина Костадинова CSCB110 Лабораторни занятия по програмиране CSCB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране CSCB326 Лабораторни занятия по структури от данни
 • д-р Иво Велинов CITB710 Дизайн и публикуване в Интернет
 • д-р Кристина Костадинова CSCB854 Съвременни тенденции в Интернет технологиите
 • д-р Тодор Цонков CITB406 Лабораторни упражнения по Java CSCB723 Изкуствен интелект и логическо програмиране
 • Владимир Белперчинов CITB430 Програмиране с Perl
 • Делян Керемедчиев CITB558 Web-програмиране с HTML и JavaScript CSCB688 Скриптови езици за Интернет (PHP)
 • Деян Енчев CSCB520 JavaScript и NodeJS
 • Драгомир Йорданов CSCB829 UX Desigh: Функционален дизайн на потребителски софтуер
 • Невена Николова   CSCB708 Кариери в IT
 • Пано Панов CSCB742 Облачни технологии
 • Пламен Петров CSCB756 Дизайн и публикуване в Интернет
 • Христо Павлов CSCB554 Системи за обработка на графични изображения
 • Яна Донева-Дамянова CSCB800 Практическо въведение в софтуерното тестване