Психология (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години включва общообразователни курсове, двусеместриални курсове, въвеждащи в основните дисциплини на направлението, в което е програмата - Статистика в поведенческите изследвания, Мозък и поведение, Когнитивна наука, История и философия на психологията, и практически курсове - Основи на психологията, Изследователски методи в психологията, Комуникационни умения и академично писане на английски език, Психология на личността и др. През третата и четвъртата година програмата предлага на студентите специализирани курсове в областта на когнитивната наука, клиничната психология и методологията на психологическите изследвания, както и извънаудиторни практики и стажове под научно ръководство. Обучението в програмата е съобразено с изискванията на европейския квалификационен стандарт за психолози EUROPSY.

прочети още
Психология (на английски език)
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. PSYE209 Мозък и поведение - І част PSYE210 Мозък и поведение - ІІ част PSYE301 Невропсихология
 • проф. Стефан Матеев, д.н. PSYE302 Психологически извод PSYE305 Възприятие PSYE311 Психофизика
 • проф. д-р Елена Андонова PSYE103 Комуникационни умения и академично писане на английски език - I част PSYE104 Комуникационни умения и академично писане на английски език - IІ част PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE315 Език и съзнание PSYE405 Пространствено познание и комуникация PSYE410 Когнитивно развитие в детството
 • проф. д-р Енчо Герганов PSYE312 Психологическо скалиране PSYE313 Психологическо тестиране PSYE314 Памет и обучение PSYE403 Статистически анализ на данни (SPSS)
 • проф. д-р Катя Стойчева PSYE207 Психология на личността - I част PSYE412 Психология на творчеството PSYE417 Психология на личността - II част
 • проф. д-р Красимир Калинов PSYE107 Статистика в поведенческите изследвания - І част PSYE108 Статистика в поведенческите изследвания - ІІ част
 • проф. д-р Лилия Гурова PSYE109 История и философия на психологията - І част PSYE110 История и философия на психологията - ІІ част PSYE310 Теоретично насочено изследване
 • проф. д-р Морис Гринберг PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE421 Проследяване на движенията на очите PSYE502 Основи на моделирането в психологията PSYE503 Модели и симулации в съвременната когнитивна психология
 • проф. Людмила Дончева-Петкова PSYE108 Статистика в поведенческите изследвания - ІІ част
 • доц. д-р Георги Петков PSYE107 Статистика в поведенческите изследвания - І част PSYE313 Психологическо тестиране PSYE403 Статистически анализ на данни (SPSS) PSYE409 Стаж в лаборатория
 • доц. д-р Евгения Христова PSYE101 Изследователски методи в психологията - I част PSYE102 Изследователски методи в психологията - II част PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE411 Познание и емоции PSYE421 Проследяване на движенията на очите
 • доц. д-р Елена Паспаланова PSYE202 Социална психология: Когнитивни процеси PSYE206 Социална психология: Поведенчески аспекти
 • доц. д-р Маргарита Станкова PSYE209 Мозък и поведение - І част PSYE210 Мозък и поведение - ІІ част PSYE316 Психопатология PSYE317 Психопатология на развитието
 • доц. д-р Мария Трифонова PSYE410 Когнитивно развитие в детството
 • доц. д-р Милена Мутафчиева PSYE105 Въведение в психологията - I част PSYE106 Въведение в психологията - II част PSYE208 Психология на развитието - I част PSYE418 Психология на развитието - II част
 • доц. д-р Никола Атанасов PSYE307 Въведение в психотерапията PSYE308 Увод в психоанализата PSYE317 Психопатология на развитието PSYE319 Клинична психология - I част PSYE408 Психодиагностика: възрастни PSYE414 Клинично интервю PSYE415 Психология на зависимостите PSYE416 Стаж в училище, детска градина или дом PSYE419 Клинична психология - II част PSYE422 Въведение в психотерапията II
 • доц. д-р Пенка Христова PSYE202 Социална психология: Когнитивни процеси PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE306 Мислене, разсъждение и решаване на проблеми PSYE314 Памет и обучение PSYE411 Познание и емоции
 • гл. ас. д-р Армине Джанян PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE318 Практика: Изследователски проект PSYE401 Методи и експериментални парадигми с измерване на време на реакция. Основи на E-prime PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE404 Моторна когниция
 • гл. ас. д-р Веселина Къдрева PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE409 Стаж в лаборатория PSYE411 Познание и емоции
 • гл. ас. д-р Иван Ванков PSYE107 Статистика в поведенческите изследвания - І част PSYE108 Статистика в поведенческите изследвания - ІІ част PSYE305 Възприятие PSYE409 Стаж в лаборатория
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов PSYE209 Мозък и поведение - І част PSYE210 Мозък и поведение - ІІ част PSYE301 Невропсихология PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE409 Стаж в лаборатория
 • гл. ас. д-р Кирил Костов PSYE302 Психологически извод PSYE309 Практика в лаборатория PSYE311 Психофизика PSYE318 Практика: Изследователски проект
 • гл. ас. д-р Любомир Джалев PSYE403 Статистически анализ на данни (SPSS)
 • гл. ас. д-р Методи Коралов PSYE206 Социална психология: Поведенчески аспекти
 • гл. ас. д-р Надя Колчева PSYE317 Психопатология на развитието PSYE413 Психодиагностика - деца PSYE416 Стаж в училище, детска градина или дом
 • гл. ас. д-р Невена Димова PSYE103 Комуникационни умения и академично писане на английски език - I част
 • гл. ас. д-р Светослав Савов PSYE308 Увод в психоанализата PSYE319 Клинична психология - I част PSYE408 Психодиагностика: възрастни PSYE414 Клинично интервю PSYE415 Психология на зависимостите PSYE419 Клинична психология - II част
 • гл. ас. д-р Соня Драгова PSYE320 Организационна психология - I част PSYE416 Стаж в училище, детска градина или дом PSYE420 Организационна психология - II част
 • ас. Иво Попиванов   PSYE305 Възприятие PSYE309 Практика в лаборатория PSYE318 Практика: Изследователски проект
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева PSYE104 Комуникационни умения и академично писане на английски език - IІ част
 • Мален Маленов PSYE414 Клинично интервю PSYE415 Психология на зависимостите
 • Милен Маленов   PSYE419 Клинична психология - II част