Мода

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Композиция във визуалните изкуства, Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Култура и семиотика, Човешка култура, Митология и религия, Увод в археологията; практически курсове като - Въведение в модния дизайн, Конструиране и моделиране на облеклото, Текстилен дизайн, Проучвания и прогнози в модата и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Мода
 • проф. Иван Гацов, д.н. GENB020 Въведение в археологията
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB021B Митология и религия GENB030 История на изобразителното изкуство
 • проф. Иван Младенов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Кристиан Банков, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Пламен Дойнов, д.н. GENB051 Устен изказ и писмен текст: изграждане и разработване
 • проф. д-р Георг Краев GENB026 Човешката култура
 • проф. д-р Елена Тодорова MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част MODB103 Експериментални рисунки - I част MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част MODB203 Експериментални рисунки - II част MODB507 Проект: Аксесоари MODB509 Модни аксесоари - І част MODB606 Проект: Модни допълнения MODB608 Модни аксесоари - ІІ част MODB708 Детайли в облеклото - І част
 • проф. д-р Емилия Панайотова ARTB685 Проект - текстил - щампи ARTB858 Проект "Текстилни експерименти и повърхности" MODB101 Основи на дизайна - I част MODB201 Основи на дизайна - II част MODB304 Текстилен дизайн - I част MODB404 Текстилен дизайн - II част MODB508 Печатни техники в текстила - І част MODB607 Печатни техники в текстила - ІІ част MODB806 Уникални техники в текстила
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Тома Томов GENB058 Въведение в християнството
 • доц. Морис Фадел, д.н. GENB051 Устен изказ и писмен текст: изграждане и разработване
 • доц. д-р Боян Думанов GENB020 Въведение в археологията
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Йордан Ефтимов GENB051 Устен изказ и писмен текст: изграждане и разработване
 • доц. д-р Кристина Савова ARTB936 Стилове в облеклото през вековете ARTB941 Стилистика на българския национален костюм MODB003 Графични изображения в модата MODB006 Визуализация на модна фигура MODB008 Модна графика - І част MODB016 Модна графика - ІІ част MODB020 Въведение в модния дизайн - І част MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB303 Функция и форма в облеклото MODB305 Проучвания и прогнози в модата MODB403 Принципи на проектирането на облекло MODB405 Модни тенденции MODB501 Дизайн на дамско облекло MODB502 Дамска колекция проектиране MODB601 Етно мода MODB604 История на модата MODB700 Стаж MODB702 Мода и конфекция MODB703 Обемно проектиране в материал MODB800 Стаж MODB801 Дизайн колекция MODB804 Дизайн колекция - творчески разработки
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021B Митология и религия
 • доц. д-р Яна Дворецка ARTB648 Традиционни облекла ARTB941 Стилистика на българския национален костюм MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB403 Принципи на проектирането на облекло MODB501 Дизайн на дамско облекло MODB502 Дамска колекция проектиране MODB601 Етно мода MODB700 Стаж MODB701 Нестандартни практики в модата MODB703 Обемно проектиране в материал MODB709 Теория на модата MODB800 Стаж MODB801 Дизайн колекция MODB804 Дизайн колекция - творчески разработки
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. Михаил Чомаков GENB031 Композиция във визуалните изкуства
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов GENB020 Въведение в археологията
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова MODB301 Конструиране на облеклото - I част MODB302 Моделиране на облеклото - I част MODB401 Конструиране на облеклото - II част MODB402 Моделиране на облеклото - II част MODB500 Практика - І част MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB505 Моделиране на облеклото - ІІІ част MODB510 Технология в модата MODB600 Практика - ІІ част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB603 Моделиране на облеклото - ІV част MODB704 Конструиране на облекло - V част MODB705 CAD системи в модната индустрия MODB802 Конструиране на облекло - VІ част MODB803 CAD системи в модната индустрия MODB810 Конструктивни експерименти и градиране
 • гл. ас. д-р Яна Василева ARTB755 Компютърно проектиране: Illustrator ARTB856 Графично оформяне на портфолио за мода MODB104 Компютърно проектиране: Corel Draw MODB204 Компютърно проектиране: Photoshop MODB306 Фирмен стил на модна марка MODB406 Специализиран софтуер за моден дизайн
 • ас. д-р Мария Миличин MODB805 Детайли в облеклото
 • ас. д-р Росица Рангелова MODB707 Дизайн на детско облекло
 • д-р Николай Пачев MODB706 Стайлинг
 • преп. Станимир Божилов MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част MODB103 Експериментални рисунки - I част MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част MODB203 Експериментални рисунки - II част
 • преп. Татяна Пенчева MODB301 Конструиране на облеклото - I част MODB302 Моделиране на облеклото - I част MODB401 Конструиране на облеклото - II част MODB402 Моделиране на облеклото - II част MODB500 Практика - І част MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB505 Моделиране на облеклото - ІІІ част MODB600 Практика - ІІ част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB603 Моделиране на облеклото - ІV част MODB700 Стаж MODB704 Конструиране на облекло - V част MODB800 Стаж MODB802 Конструиране на облекло - VІ част
 • Александър Гергинов ARTB930 Трикотаж, І част
 • Теодора Момекова ARTB648 Традиционни облекла ARTB849 Експериментална и авангардна мода ARTB930 Трикотаж, І част ARTB936 Стилове в облеклото през вековете ARTB938 Трикотаж - ІІ част MODB020 Въведение в модния дизайн - І част MODB303 Функция и форма в облеклото MODB305 Проучвания и прогнози в модата MODB405 Модни тенденции MODB503 Дизайн на мъжко облекло MODB506 Проект : Дамско облекло MODB604 История на модата MODB605 Проект: Традиционни облекла MODB701 Нестандартни практики в модата MODB702 Мода и конфекция MODB709 Теория на модата