Противодействие на престъпността и тероризма - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата се предлага само в локален център Пловдив. Тя предлага специализирано обучение в областта на антитерористичните дейности и сигурността. Обучението преминава през курсове по история на тероризма, технически системи за сигурност, кризисен мениджмънт, организация на специалните служби, психология на криминалното поведение. Програмата има една специализация:

- Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър"

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма - ДО
 • проф. Георги Бахчеванов, д.н. DDSM104D Системи за сигурност и отбрана DDSM111D Самостоятелна работа: Системи за сигурност и отбрана NISM103D Международни конфликти и национална сигурност NISM223D Еволюция на международното мироопазване
 • проф. Николай Радулов, д.н. CTRM139D Проект: Организация на антитерористична защита на стратегически обекти CTRM146D Разузнаване и контраразузнаване CTRM148D Самостоятелна работа: Разузнаване и контраразузнаване CTRM219D Технологично противодействие на престъпността и тероризма CTRM249D Самостоятелна работа: Технологично противодействие на престъпността и тероризма NISM115D Разузнавателен анализ NISM180D Самостоятелна работа: Разузнавателен анализ NISM240D Правен режим и управление на специалните разузнавателни средства NISM247D Самостоятелна работа: Правен режим и управление на СРС
 • проф. Христо Иванов, д.н. CTRM143D Организация и управление на сигурността в АТЕ
 • проф. д-р Александър Рангелов NISM122D Водене на преговори в сферата на сигурността NISM127D Самостоятелна работа: Водене на преговори в сферата на сигурността
 • проф. д-р Венелин Георгиев CTRM240D Самостоятелна работа: Анализ на сигурността в информационното пространство NISM215D Анализ на сигурността в информационното пространство
 • проф. д-р Георги Близнашки NISM102D Избрани проблеми на конституционното право
 • проф. д-р Йордан Пенев CTRM254D Противодействие на организираната престъпност
 • проф. д-р Йордан Пенев CTRM265D Самостоятелна работа: Противодействие на организираната престъпност
 • проф. д-р Ненко Дойков CTRM144D Противодействие на общата престъпност CTRM145D Оцеляване в терористична среда CTRM147D Самостоятелна работа: Оцеляване в теростична среда CTRM149D Самостятелна работа: Птотиводействие на общата престъпнст CTRM245D Управление на високорискови операции на международно и регионално ниво CTRM253D Тактически и технически аспекти на използването на оръжие, физическа сила и помощни средства за противодействие на престъпността и тероризма NISM121D Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM134D Правни и организационни основи на корпоративната сигурност NISM188D Самостоятелна работа: Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM238D Самостоятелна работа: Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
 • проф. д-р Тилчо Иванов NISM232D Администрация на сигурността и отбраната
 • проф. д-р Христо Георгиев NISM118D Самостоятелна работа: Основи на сигурността
 • доц. д-р Валентин Радев CTRM122D Несмъртоносни оръжия CTRM129D Самостоятелна работа: Несмъртоносни оръжия CTRM216D Оръжията на тероризма и защитата от тях
 • доц. д-р Васил Янарлиев CTRM212D Обезпечаване сигурността на особено важни обекти CTRM239D Самостоятелна работа: Обезпечаване сигурността на особено важни обекти
 • доц. д-р Георги Павлов NISM213D Информационни технологии за управление при риск
 • доц. д-р Константин Пудин NISM232D Администрация на сигурността и отбраната
 • доц. д-р Юлияна Каракънева NISM250D Самостоятелна работа: Информационни технологии за управление при риск
 • ас. д-р Албена Игнатова NISM214D Психология и сигурност
 • д-р Калчо Таушанов CTRM214D Мениджмънт на сигурността CTRM264D Самостоятелна работа: Мениджмънт на сигурността NISM116D Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави NISM218D Самостоятелна работа: Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави
 • д-р Съби Събев DDSM103D Граждански и военни структури на НАТО. Механизми на функциониране и взаимодействие
 • д-р Тихомир Стойчев CTRM112D Правни основи на системата за сигурност и контратероризъм CTRM150D Самостоятелна работа: Правни основи на системата за сигурност и контратероризъм CTRM224D Тероризъм и ислямски фундаментализъм CTRM247D Организация и тактика на специалните служби в противодействието на организираната престъпност и тероризма CTRM325D Стаж: Антитерористична защита на стратегически обекти
 • д-р Юрий Тодоров CTRM220D Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма CTRM252D Самостоятелна работа: Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма
 • Илия Антонов CTRM123D Анализ на терористични актове и профилиране на терористи, терористични групи и организации CTRM124D Анализ на кризите със заложници