Мода

Програмна схема

В V и VI семестър студентите избират по 6 от 8 аудиторни курса, записват 2 практически некредитни курса и по две извънаудиторни учебни форми (една практика и една самостоятелна работа, семинар или проект). В VII семестър отново избират 6 от 8 аудиторни, записват 2 практически некредитни курса и преминават стаж от 120 часа. В VIII семестър избират 4 от 6 аудиторни курса, записват 2 практически некредитни курса и преминават стаж от 180 часа.

прочети още
Мода

5-ти семестър

Практически курсове (некредитни)

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)