Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Програмна схема

Семестриалната учебна заетост включва: за І-II сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 3 кредита от курсове за умения (български език или компютри), 3 кредита от двусеместриален курс по спорт/изкуства/езици, 12 кредита от чужд език, 12 кредита от курсове в програмата (лекции и практически занимания); за III-IV сем. - 12 кредита от чужд език, 18 кредита от курсове в програмата (лекции и практически занимания).

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

1-ви семестър

Практически курсове (кредитни)

Курс по чужд език