Международен бизнес

Програмна схема

Международен бизнес

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)