Национална и международна сигурност

Програмна схема

Национална и международна сигурност

Миграционна политика

Всички специализации

2-ри семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)