Национална и международна сигурност

Програмна схема

Национална и международна сигурност

Вътрешна сигурност

Всички специализации

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)