Електронен каталог

Красимира Борисова

Академична длъжност:
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
+359 887 469852
Приемно време:

Професионална автобиография:


Красимира Свиленова Борисова

Образование 1970-1976 Висш Химикотехнологически Институт, София

Квалификации Инженер химик

Опит 1969-1970 БНТ, Филмова лаборатория , лаборант

1977-1994 ДП” Обработка на филми“ химик,технолог по черно-бели и цветни процеси,безотпадни технологии, екологични проблеми и възстановяване на среброто при филмообработващите процеси, някои аспекти от архивирането и реставрацията на филмовите материали.

1994-2006 Директор Филмова лаборатория ” Бояна филм ЕАД“

2006-2011 Директор лаборатория, Кодак Синелаб България

Преподавателска дейност

1994-1997 Светлочувствителни филмови материали, сенситометрия и лабораторна обработка,катедра "Кино и телевизия" в Югозападен Университет Неофит Рилски, Благоевград

1996-2023 Светлочувствителни материали, сенситометрия и лабораторна обработка департамент "Кино,реклама и шоубизнес" НБУ, София

Специализации

1982 ДЕФА Берлин, Бабелсберг

1984 Мосфилм, Москва

2001,2002 Участие с доклад в семинар по реставрация на филмови материали, Будапеща

2000, 2003 Кодак Шалон, Франция

2003 Кодак Рочестър, САЩ

2016 Външен експерт към Националната Агенция за професионално образование и обучение


Публикации:


Курсове от текущия семестър: