Електронен каталог

доц. Тодор Коларов д.н.

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Сряда 9:30-11:30 410 I Корпус
Четвъртък 11:15-13:15 410 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Скорошни публикации:

- Коларов, Т. (2017). Задължението за сътрудничество и ефекта му върху компетентността при смесените договори на ЕС, Европейски правен преглед, XIX.

- Коларов, Т. (2017) Компетентност на Европейския съюз и държавите членки при сключване на смесените договори, Юридически свят, 2.

- Коларов, Т. (2017). Възникване и развитие на смесените договори и тяхната правна уредба в правото на Европейския съюз. Европейски Правен Преглед, XVII.

- Danov, D., Kolarov, T., & Ungureanu, D. (2016). Summary of Application of Regulation (ЕС) No 44/2001 in Romania and Bulgaria in light of the CJEU Caselaw. Regulation (EU) No 1215/2012 - The Road Ahead. (B. Gyaurova-Wegertseder, Ed.). Sofia: Bulgarian Institute for Legal Initiatives.

- Коларов, Т. (2016). В очакване на нова законодателна инициатива на европейската комисия за признаване на съдебните актове за обезпечаване и конфискация. Европейски Правен Преглед, XVI.

- Коларов, Т. (2016). Типология на смесените договори на Европейския съюз. Юридически Свят, 2.

Курсове от текущия семестър: