Електронен каталог

проф. Петя Александрова д.н.

проф. Петя Александрова д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
0887316799
Приемно време:
Понеделник 14:00-16:30 404 I Корпус
Вторник 14:30-16:00 404 I Корпус

Професионална автобиография:


Професор в НБУ, доктор на науките, департамент "Кино, реклама и шоубизнес" (1995-...) и “Медии и комуникация” (2012-2019).

Книги: “Мъките на заглавието”, изд. “Просвета”, 2006; “Изгубени в гледането”,изд. “Рива”, 2011; "Преходни истории за култура и комуникации", изд. на НБУ, 2015, "Предимства и предизвикателства на късите форми. Българското игрално късометражно кино", 2020, Институт за изследване на изкуствата, БАН.

Член на FIPRESCI, СБФД, СБЖ и на редица комисии към НФЦ, БНТ, Столична община и други.


Публикации:


1. „За филмовото заглавие“, сп. Пламък, бр.8, 1985, Издание на Съюза на българските писатели, с.152-161, ISSN 0032-0528

2. "Не се сърди, човече", Киноглобус, 8.10. 1995

3. Searching for Indistinct Identity, Moveast.6, InterATIONAL Film Periodical, 2001, p. 35-43, ISSN 1215-234X, 218 p

4. " За превода на филмовите заглавия", сборник Изкуствоведски четения, БАН, Институт за изкуствознание, 2005, стр. 219-224, ISBN: 954-91697-4-x, печатно, 398 стр.

5. " Употребата на заглавия и цитати от нямото кино", сборник "Старо" кино - нови медии - "нови" зрители. (текстове от научна конференция, проведена на 12-14 номеври 2004). изд. Валентин Траянов, С. 2005, с. 119-124, ISВN 954-9928-14-4

6. " Из историята на заглавието", сборник Изкуствоведски четения, БАН, Институт за изкуствознание, 2006, стр. 315-321, ISВN-10: 954-91697-9-0, печатно, 430 стр.

7. "Филмовото заглавие - реклама и идеология", сп. "Следва", НБУ, бр.14, 2006, с. 38-44, ISSN 1311-9060

8. "Новото българско кино – регионално явление или част от европейския културен процес", Сборник от научната конференция 2006 на департамент „Кино, реклама и шоубизнес”, НБУ 2007, с. 36-52. печатно, ISBN 978-954-535-780-0

9. " Френското кино на българския екран", сборник Изкуствоведски четения, БАН, Институт за изкуствознание, 2008, стр.48-52. ISSN: 1303-2342, печатно, 418 стр

10. “Българското кино в търсене на неясната идентичност”, списание за университетска култура “Следва”, НБУ, брой 19-20, 2008 г. стр. 6

11. “Какво виждаме, когато гледаме българско кино около 1968?”, “Кино и време”, издание за история, теория, практика на киното и филмовия архивизъм, Българска национална филмотека, 2008 г. стр. 35 ISSN 0323-9942

12. “Екранизациите и кампанията на БНТ “Голямото четене”, сборник Изкуствоведски четения, БАН, Институт за изкуствознание, 2009, стр. 315-319, ISSN: 1313-2342, печатно, 408 стр.,

13. “Българското кино в опит да се измъкне от маргиналността”, сп. “Литературата”, Издание на Факултета по славянски филологии, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, книжка 5, 2009, стр. 209 ISSN 1313-1451

14. " Единствената любовна история, която Хемингуей не описа", Кино, бр. 2, 2009. ISSN-0861-4393

15. “Какво означава четенето в съвременните филми?”, сборник Изкуствоведски четения, БАН, Институт за изкуствознание, 2010, стр.224-228. ISSN: 1313-2342, - 2010

16. „Историята не започва с нашето раждане”, Годишник на департамент "Масови комуникации" 2008. София: НБУ, 2009. ISSN 1310-8670 Електронен носител

17. „Изгубени в превода”-Годишник на департамент "Масови комуникации" 2010. София: НБУ, 2011. електронно издание ISSN 1310-8670

18. „Доверието – към експерти или към звезди?”, Есенна конференция „Има ли криза на доверие в медиите и ПР?”, 25-26.11.2010, НБУ, департамент “Масови комуникации” (доклад) – не е публикуван

19. Краят на киното, каквото го познава(х)ме: по повод "Киното, за което си струва да се бием" от Любомир Халачев, Култура, бр. 13 от 2011 г., В: Култура : седмичник за изкуство, култура и публицистика.- God. 55, br. 16 (29 apr. 2011), s. 7 ISSN: 0861-1408

20. “Дигитална интеграция на българските библиотеки”, конференция "Какво съдържание генерираме в уеб пространството", НБУ, департамент “Масови комуникации”, 24-25.11.2011. Доклад - не е публикуван, качена на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

21. "Практики на филмовия превод в епохата на глобализацията", В: Проблеми на изкуството : тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството.- God. 44, br. 3 (2011), s. 46-47. ISSN: 0032-9371

22. "За бесовете, величието и комплексите на абсурда в руското кино", В: Кино - Br. 6 (2011), s. 27, ISSN: 0861-4393.

23. "Фестивал на българския игрален филм "Златна роза", Варна, 2011", В: Кино. - Br. 6 (2011), s. 36-49. ISSN: 0861-4393.

24. "Кино и четене", В: Изкуствоведски четения : тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание - 2010 (2011), s. 224-227. ISSN: 1313-2342.

25. "Въртележки на абсурда", сп. Кино, СБФД, бр.6, 2011, с. 27-28, ISSN-0861-4393

26. "Предимството на късите форми", сп. Кино, СБФД, бр.6, 2011, с. 48-50, ISSN-0861-4393

27. "Уроците на XX век в следващия XXI век или наблюдения за трудностите на студентите със старите филми", В: Проблеми на изкуството : тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството - God. 45, br. 3 (2012), s. 76-78. ISSN: 0032-9371.

28. " Фестивал на българския игрален филм "Златна роза", Варна, 2012", В: Кино - Br. 6 (2012), s. 22-40. ISSN: 0861-4393.

29. " Голямото кино на малките екрани", Изкуствоведски четения : тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание - 2011 (2012), s. 236-239. ISSN: 1313-2342.

30. " Българското кино - финансиране, естетики, перспективи", сп. Следва, НБУ, бр. 27, 2012, с. 14-20, ISSN 1311-9060

31. Театърът, слуга на красотата”, Годишник на департамент "Масови комуникации" 2012. София: НБУ, 2013. ISSN 1310-8670 (Електронен носител)

32. "Предаването "Кастинг" по БНТ и българското кино", сп. Кино, СБФД, бр.2, 2012, с. 42-45, ISSN-0861-4393

33. “Архивите на Албер Кан”, конференция "Памет чрез медии", НБУ, департамент “Масови комуникации”, 31.05-1.06.2012 . Доклад - не е публикуван, качен на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

34. "Криворазбраната комуникация между ПР и журналисти”, сборник с доклади от Лятна школа по ПР, Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2013, ISВN 978-954-535-811-1

35. “Кинозрителите като потребители на филми в YouTube”, есенна конференция на “Масови комуникации”, НБУ, 29.11.2012 . Доклад - не е публикуван, качен на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

36. " Гласовете ви чувам", №34, списание L'Europeo, "Преход", октомври/ноември 2013, с.140-148, ISSN 1313-390X

37. "Филмовата публика – страсти и неволи”, Изкуствоведски четения към Институт за изследване на изкуствата, БАН – 13-17 май 2013 (доклад) не е публикуван

38. “Граждани срещу медии. Случаят с “Ботев е идиот”, сборник с доклади от научната конференция "Граждани и медии", Университетско издателство СУ, 2013, с. 22-34, ISВN 978- 954-07-3658-7

39. "Застрашеният език", Пролетна конференция на НБУ, Масови комуникации – 30-31 май 2013. Доклад - не е публикуван, качен на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

40. “Културата – неизползван инструмент на ПР-а при избори”, Лятна школа по ПР, Масови комуникации, НБУ – 29-30 юни 2013, Благоевград (доклад) - непубликуван

41. “Музеите – културни пространства?” Годишник 2013 на “Масови комуникации”, НБУ, 2014, ISSN 1310-8670

42. “Бъдещето на литературата - в скритата реклама?”, Есенна научна конференция на НБУ – 28-29 ноември 2013, тема “Бъдещето на журналистиката и ПР-а” Доклад - не е публикуван, качен на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

43. " Отново за предимствата на късите форми", сп. Кино ISSN: 0861-4393.- Br. 4/5 (2014), s. 2-4

44. "Късометражни откровения в Балчик", портал Култура, 10.07.2014

45. "Оскарите - мяра за мяра", портал Култура, 09.03.2014, https://kultura.bg/web/%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%b0/

46. “Антиутопия по руски, или напред към утрешния ден...” Списание “Следва”, НБУ, брой 30, 2014, с. 65-70 ISSN 1311-9060 (хартиен носител)

47. " Пикфорд и Феърбанкс", № 36 , списание L'Europeo, "Любов като на кино", февруари 2014, с. 68-80, ISSN 1313-390Х

48. " За употребата на интелектуално собственост в българското късометражно кино", Сборник "Авторство и интелектуална собственост в екранните изкуства," Филм аутор и Институт за изследване на изкуствата, С. 2014, с. 50-56, ISВN 978- 954-8594-50-9, 174 стр.

49. “Независимото кино, както е разбирано у нас”, Изкуствоведски четения, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 12-16 май 2014 (доклад) не е публикуван

50. “Тотален потребител вместо читател, слушател (ил)и зрител”, Пролетна научна конференция на "Масови комуникации", НБУ – - 22 и 23 май 2014 Доклад - не е публикуван, качен на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

51. “Възпитават ли фестивалите вкус”, Сборник с доклади от Лятна школа по ПР, Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2015 ISВN 978-954-535-899-9

52. "Между закона, отстранението и ПРа (Случаят „Баклава“)", Есенна конференция 2014, НБУ Доклад - не е публикуван, качен на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

53. "Комиксът като възможност в музикалното израстване", Проблеми на изкуството : тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството. Art studies quarterly ISSN: 0032-9371.- God. 48, br. 1 (2015), s. 46-48

54. "Театърът на другите: в актьора", Годишник 2014 на “Масови комуникации”, 2015, ISSN 1310-8670

55. " С детства медии "развлекают" нас насилием и подозрительными победами", "Современные коммуникации: социально-экономические и культурологические аспекты", Сборник материаллов Международной маучно-практической конференции, Уфа, 2014, с. 36-40, ISВN 978-5-4457-0067-8

56. "За възстановките и историята", В: Кино ISSN: 0861-4393.- Br. 1 (2015), s. 59-60

57. " В началото бе късометражното кино...", Изкуствоведски четения : тематично годишно рецензирано издание на Института за изкуствознание ISSN: 1313-2342.- Br. 2 (2015), s. 105-110

58. "Българското късометражно игрално кино и наградите Джеймисън", сборник "Българското кино, 100 години след началото", НАТФИЗ, 2015, с. 65-71 ISSN 1314-0760

59. "Българското късометражно игрално кино (1948-1991)", сп. "Проблеми на изкуството", Институт за изследване на изкуствата, БАН, бр. 3, 2015, с. 27-31, ISSN 0032-9371

60. Финансиране и разпространение на късометражното игрално кино след 1989 г.", Годишник на департамент Кино, реклама и шоубизнес, 2014-2015, ISBN 978-954-535-963-7, с. 11-16

61. "Киното в сянка", Годишник 2015 на “Масови комуникации” Годишник 2015, на “Масови комуникации”, 2016, ISSN 1310-8670

62. "Криза на доверието в журналистиката и ПР в късометражното игрално кино", доклад пролетна конференция 2015, "Масови комуникации", НБУ Доклад - не е публикуван, качен на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

63. "Как може да разгърнем един юбилей в събития", доклад Лятна школа Връзки с обществеността, 2015, Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2017. ISВN 978-954-535-956-9

64. " Портрет на българския кинорежисьор като любима личност.Наръчник за успех в 24 стъпки", доклад на есенна конференция 2015, "Масови комуникации", НБУ Доклад - не е публикуван, качен на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

65. " Глад за голямо при малките филми", В: Кино ISSN: 0861-4393.- Br. 5/6 (2016), s. 66-69

66. Отсъствието на човека като морален избор на фотографа, НБУ пролетна конференция 2016, "Масови комуникации", НБУ. Доклад - не е публикуван, качен на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

67. „При глад за съдържание има репрезентация на съдържание“, сборник с доклади от Лятна школа по ПР, Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2017. ISВN 978-619-233-001-9

68. "Светлана Янчева - Графинята хамелеон", В: Кино ISSN: 0861-4393.- Br. 1 (2017), s. 13-19

69. " Българското присъствие на Московския кинофестивал", В: Кино ISSN: 0861-4393.- бр. 2 (2017), с. 57-64

70. Българското късометражно игрално кино на български портали и платформи, 2016, НБУ, есенна конференция 2016, "Масови комуникации", НБУ Доклад - не е публикуван, качен на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

71. "Russian Case на Московском театральном фестивале „Золотая маска“ как форма межкультурной и межтекстовой коммуникации". Международная научная конференция „Русистика: русский язык, культура и литература" София, 16-17 декабря 2016 г. НБУ, ISBN 978-954-535-980-4, с. 133-138

72. "Russian Case като ПР за чужденци", пролетна конференция 2017, "Масови комуникации", НБУ, Доклад - не е публикуван, качен на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

73. "Факторът Среберенников - многото истини" - есенна конференция 2017, "Масови комуникации", НБУ, Доклад - не е публикуван, качен на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

74. „Свободата на словото в руския акционизъм“. Сборник с доклади от Лятна школа по ПР, Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София:, 2017. ISBN 978-619-233-187-0

75. "SEARCHING FOR INDISTINCT IDENTITY". PARC International "Interdisciplinarity in Arts" Symposium I: Cinema / Photography. "Book of Proceedings". Pinelo Academic Research Center, December 2017, ISTANBUL ISBN: 978-605-296-478-1, p. 77-83

76. "Русская класическая литература на современной московской сцене - по ту сторону текста ("Три сестры" Чехова в постановках Кулягина и Жолдака). с. 358-364. "Русистика: вчера, сегодня, завтра", сборник докладов юбилейной международной научной конференции (София 29 июня-2 июля 2017). Общество русистов Болгарии, София, 2018. ISBN 978-619-91044-0-8. с. 792.

77. "Несъстоялите се български късометражни филми на 90-те - истини и заблуди". Сборник с доклади от международна научна конференция "Истини и лъжи за факти, новини и събития", том 2, Изд. Регионална библиотека Русе, 2018 ISВN 978- 619-7404-04-3, с.237-245, 294 стр.

78. "Късометражният филм и неговите определения в Wikipedia, ", Годишник 2017 на “Масови комуникации” , 2018, ISSN 1310-8670

79. Платформата за късо кино "Контраплан" като комуникационна практика, НБУ, пролетна конференция 2018, "Масови комуникации", НБУ, Доклад - не е публикуван, качен на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

80. "Българските филми омнибуси", сп. "Проблеми на изкуството", Институт за изследване на изкуствата, БАН, бр. 2, 2017, с. 48-52, ISSN 0032-937

81. „Фестивалите за късометражно кино в България“, сборник с доклади от Лятна школа по ПР, Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2018,. ISBN 978-619-233-188-7

82. "Многото лица на Иван Георгиев - Гец", портал "Култура", 02.05.2018,

http://kultura.bg/web/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%86/

83. "Поглед към анимацията". сп.АРТизанин, бр. 1, с. 185. ISSN 2535-1273

84. "Асансьор за пациенти" - рецензия. сп.АРТизанин, бр. 1, с. 194. ISSN 2535-1273

85. "Избрано от Златна роза". сп.АРТизанин, бр. 2, с. 10-15. ISSN 2535-1273

86. "И после светлина" - рецензия. сп.АРТизанин, бр. 2, с. 48. ISSN 2535-1273

87. "Врагове"- рецензия. сп.АРТизанин, бр. 3, с. 194. ISSN 2535-1273

88. "Извън пътя"- рецензия. сп.АРТизанин, бр. 4, с. 118-119. ISSN 2535-1273

89. "Уестърн" - рецензия. сп.АРТизанин, бр. 5, с. 192. ISSN 2535-1273

90. "Лили рибката" - рецензия. сп.АРТизанин, бр. 6, с. 72. ISSN 2535-1273

91. "Моторът" - рецензия. сп.АРТизанин, бр. 7, с. 64. ISSN 2535-1273

92. "Лица, места" - рецензия. сп.АРТизанин, бр. 8, с. 25. ISSN 2535-1273

93. "Радиограмофон"- рецензия. сп.АРТизанин, бр. 9, с. 191. ISSN 2535-1273

94. "Чудовища с човешко лице" - сп.АРТизанин, бр. 12-А, с. 190-196. ISSN 2535-1273

95. "Женската следа в късите форми и на "Златна роза". сп.АРТизанин, бр. 15, с. 27-30. ISSN 2535-1273

96. Производството на късометражно игрално кино със субсидии от НФЦ и Национален фонд "Култура", Годишник 2018 на “Масови комуникации” , 2019, ISSN 1310-8670

97. "Може ли Нетфликс да стимулира късометражното игрално кино?" - есенна конференция 2018, "Масови комуникации", НБУ, Доклад - не е публикуван, качен на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

98. Българското късометражно експериментално кино. сп. "Проблеми на изкуството", бр. 4/ 2018, ISSN 0032-9371, стр. 25-29

99. "Късометражните игрални филми като алтернативно кино" - Изкуствоведски четения, 2018, Тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание в два тома, Институт за изследване на изкуствата, БАН, София 2020, том 2, Ново изкуство - "Изкуството в Европа - модели и идентичности", с. 495-502, ISBN 978-954-8594-78-3

100. "Българските късометражни игрални филми през първото десетилетие на XXI век - големи надежди и малки драми" - Изкуствоведски четения 2019, Тематичен рецензиран годишник за изкуствознание в два тома, Институт за изследване на изкуствата, БАН, София 2020, том 2, Ново изкуство - "Мотиви, модели, ескизи", с. 521-532, ISBN 978-954-8594-95-0

101. Рецензия за книгата „Аудио-визията. Производство, разпространение, показване“, Платформа за изкуства, Институт за изследване на изкуства, БАН, 2019, http://artstudies.bg/platforma/2019/02/13/

102. Bulgarian short feature film adaptations in the 21st century, POST-TOTALITARIAN CINEMA in Eastern European Countries: Models and Identities Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, ISBN 978-954-8594-79-0

103. "Перспективи пред българското късометражно игрално кино" - есенна конференция 2019, "Масови комуникации", НБУ, Доклад - не е публикуван, качен на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

104. „Граници на късометражните филмови форми“, сборник с доклади от Лятна школа по ПР, Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2019, ISBN 978-619-233-186-3

105. „Малки престъпления в малки игрални форми“ – Млад научен форум за музика и танц. Конференция с международно участие, 2019, НБУ, брой 13, с. 156-164, ISSN 1313-342Х

106. "Bgcinema-iskranet.eu - от мейл към медия?", пролетна конференция 2020, "Масови комуникации", НБУ – презентация, не е публикувана, качена на https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

107. "Руското кино на 21 век според kinopoisk.ru" - статия в Годишник 2019 на “Масови комуникации” , 2020, ISSN 1310-8670, https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-masovi-komunikacii-2019

108. "Физика на анимацията", сп. "Култура", бр. 8, октомври 2020, ISSN 0861-1408

109. "Криле на желанието", сп. "Университетски дневник", бр. 28, 2020, НБУ, ISSN 1311-8439

110. "Златен Ритон 2020", бр. 01/2021, сп. "Култура", с.72-73. ISSN 0861-1408

111. "Митът за южната ни граница във филмите "Граница", "Под едно небе" и "Съдилището", - Изкуствоведски четения, 2020, Тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание в два тома, Институт за изследване на изкуствата, БАН, София 2021, том 2, Ново изкуство - "Пътешествия", с. 200-210, ISBN 978-954-8594-99-8

112. "Българското неигрално кино и (не)възможните срещи на зрителите с него " - доклад на кръгла маса на Златен Ритон, "Документ и анимация: филмов език и зрителска рецепция" 30.11.2019 - публикувано в Годишник 2020 , НАТФИЗ, 2021, с. 103-109, ISSN 1314-0760

113. "Между онлайн и поезията", сп. "Кино", ISSN: 0861-4393.- бр.1 (2021), с. 29-32

114. "Документалните уроци на Юлий Стоянов", Сборник Изкуствоведски четения 2021, том II, Ново изкуство, „Персоналия“, с. 383-391, ISBN 978-619-7619-05-8, http://artstudies.bg/wp-content/uploads/2021/11/Personalia-web-compressed.pdf

115. Рецензия за Дончева, Гергана. Солунският кинофестивал: история, предизвикателства и метаморфози. сп. "Балкани", кн. 10, 2021, с. 151, ISSN: 1314-4103

116. "Аутсайдери по природа", сп. Култура", бр. 10, 2021, с.63-64. ISSN 0861-1408

117. Бизнес комуникации, език, литература и култура, НБУ, Варна - 17-22.09. Мислим и общуваме глобално. (Онлайн семинари между НБУ и Кънектикът Колидж, департамент "Славистика") - NBU-conf.18.09.2021-К+Е

118. Предизвикателства на филмовото съхранение, Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес, 2020-2021, , Издателство на НБУ, 2022, ISBN 978-954-535-963-7 (електронно)

119. Животните като метафора" - сп. Кино, ноември 2021 - ISSN 0861-1408 (електронно)

120. Авантюристи от покрайнините“,26’Златен Ритон, сп. Кино, март 2022 сп. Кино, март 2022 - ISSN 0861-1408 (електронно)

121. Преподаване на история на киното чрез Youtube. сп. "Проблеми на изкуството", Институт за изследване на изкуствата, БАН, бр. 4, 2021, с. 39-44, ISSN 0032-937

Курсове от текущия семестър: