Електронен каталог

Пламен Петров

Академична длъжност:
Департамент:
Информатика
Телефон:
0887552465
Приемно време:

Професионална автобиография:


Пламен Петров е завършил ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Математика и информатика.

От 2005г. досега е хоноруван преподавател в НБУ – „Дизайн и публикуване в Интернет”.

Преподавателската му дейност е свързана още и със средното образование, и с обучения за повишаване на квалификацията на учители в областта на информационните технологии.

В съавторство има издадени 5 учебни помагала и учебници по „Технологии” и „Информационни технологии”.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: