Електронен каталог

гл. ас. д-р Филип Андонов

гл. ас. д-р Филип Андонов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Информатика
Телефон:
8110610
e-mail:
Приемно време:
Вторник 13:00-15:00 712A II Корпус
Петък 14:45-16:45 712A II Корпус

Професионална автобиография:


гл. ас. д-р Филип Андонов

ДЕПАРТАМЕНТ Информатика

Постъпил в НБУ: 2004 г.

Образование

2012 г. Българска академия на Науките, Институт по Информационни и комуникационни технологии, степен доктор по информатика

Езикови умения

Английски език (C1), немски език (B1)

Научни и академични длъжности

2004 г. – до момента Нов Български университет, София, асистент, директор програма

Други длъжности и дейности

2001 г. – 2002 г. ИИТ-БАН, специалист

Научни интереси

обработка на естествен език

кибер-сигурност

вземането на решения

многокритериален анализ

групово вземане на решения

бази данни

Линукс

софтуер и хардуер с отворен код

2008-2012 Изследователски проект Д002(ТК)-308 “Автоматизирано генериране на метаданни

за спецификации и стандарти по е-документи” по Тематичен конкурс- 2008 г. На НФНИ

2009-2011 Изследователски проект към национален научен фонд DTK02/71 „Моделиране, оптимизация и многокритериално вземане на решения

2004-2006 Интерактивни алгоритми и програмни системи за подпомагане вземането

на решения при много критерии. Договор с Министерството на образованието и науката.

2004-2005 Оптимизация и многокритериални системи за подпомагане вземането на решения - договор с ИИТ-БАН

2003-2004 Управленски системи, подпомагащи вземането на решения - договор с агенция РСИКТ

2002-2004 Подпомагане вземането на многокритериални решения-Хелзински икономически университет-Финландия, Институт по информационни технологии-БАН

2001-2003 Многокритериални системи, подпомагащи вземанто на решения - договор с ИИТ-БАН

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

Съюз по автоматика и информатика


Публикации:


GENDER DIFFERENCES IN THE USE OF NOUN CONCEPT CATEGORIES – A STATISTICAL STUDY BASED ON DATA FROM CHILD LANGUAGE ACQUISITION

publication date Dec 2016 publication description International Journal "Information Content and Proc essing", Volume 3, Number 2, 2016

HEURISTICS-BASED CLASSIFIER IN A FRAMEWORK FOR SENTIMENT ANALYSIS OF NEWS

publication date Dec 2016

ON SENTIMENT ANALYSES OF FINANCIAL NEWS – A SYSTEM DESIGNED FOR THE SOCIAL CONTEXT

publication date Sep 2016

A STATISTICAL STUDY OF FIRST LANGUAGE ACQUISITION: NO GENDER DIFFERECES IN THE USE OF PARTS OF SPEECH

publication date Jul 2016 publication description The 12th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science At: Fulda and Nurnberg, GermanyVolume: 1

TEXT MINING AND GENDER DETECTION WITHIN A SYSTEM FOR SENTIEMENT ANALYSIS

publication date Jul 2016 publication description CSECS 2016, July 1-2 2016, Fulda, July 3-4 2016, Nurnberg, GermanyAt: Fulda, Nurnberg, GermanyVolume: Proceedings

Курсове от текущия семестър: