Електронен каталог

гл. ас. д-р Невена Димова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Антропология
Телефон:
8110614
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 13:00-15:00 615 II Корпус
Понеделник 10:15-11:15 615 II Корпус
Вторник 10:15-11:15 615 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: