Електронен каталог

гл. ас. д-р Ирена Тодорова

гл. ас. д-р Ирена Тодорова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
Приемно време:
Вторник 14:30-16:00 602 II Корпус
Сряда 14:30-16:00 602 II Корпус

Професионална автобиография:


Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: политическите идеологии, политическите партии, политическите ценности и култури, културни политики, политически мениджмънт и комуникация.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: политическата антропология и политическата философия

Възможности за експертиза в областта на: анализ на национални и международни процеси (фокус ЕС и САЩ), политически идеологии и партии, избори и изборни практики, политически маркетинг, културни политики.

Преподавателски интереси в областта на: глобализацията и новите идеологии, американската политическа мисъл, политически ценности и нагласи.

Образование: бакалавър по политология на френски език, магистър по дипломация и международни отношения, доктор по политология - Нов български университет.

Членство в организации: Българска асоциация по политология, Международен съвет на музеите (ИКОМ)

Участие в национални и международни проекти: Е-гражданственост, Качество на демокрацията в България, Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

По-важни публикации:

Като безполезна Касандра: френският реакционен консерватизъм на XIX век

Прогресивната ера в американския политически консерватизъм. От възхода на Рузвелт до краха на Тафт.

Канцлерката и властта: историята на Ангела Меркел

Политика и култура: Българското архитектурно наследство като дневник на политическите трансформации на България

Монографии:

Политическият консерватизъм. От Бърк и Местр до Орбан и Тръмп. (в съавторство), София, Ciela, 2017


Публикации:


Курсове от текущия семестър: