Електронен каталог

гл. ас. д-р Невена Димова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Антропология
Телефон:
8110614
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 12:30-14:30 615
2 корпус
библиотека на НБУ II Корпус
Вторник 13:00-15:00 615
библиотека НБУ II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: