Електронен каталог

доц. Морис Фадел д.н.

доц. Морис Фадел д.н.
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Основни изследователски интереси в областта на: Теория на литературата, история на българската, руската и западноевропейските и американските литератури

Допълнителни изследователски интереси: Философия, социология

Възможности за експертиза в областта на: Теория на литературата, философия на езика

Преподавателски интереси в областта на: Теория и практика на текстоизграждането, Теория на литературата, история на българската, руската и западно европейските и американските литератури, печатни медии

Образование:

2002 - Образователна и научна степен “доктор” по 05.04.01 “Теория и история на литературата”. Тема на дисертацията: "История и интерпретация във възгледите на Пол де Ман".

2000 - Магистърска степен по философия, СУ “Св. Климент Охридски”.

1996 - Магистърска степен по българска филология, СУ “Св. Климент Охридски”.

1991 - 32 ЕСПУ с изучаване на руски език “Св. Климент Охридски


Публикации:


Монографии

Животното като литературна провокация: “анималистиката” на Емилиян Станев. Издателство на Нов български университет, С., 2010.

Пол де Ман: опити с невъзможното. Издателски център “Боян Пенев” при Институт за литература – БАН. С., 2002.

Курсове от текущия семестър: