Електронен каталог

доц. д-р Ивайло Костов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


От 01.11.2015 г., доц. д-р Ивайло П.Костов не води този курс!


Публикации:


Курсове от текущия семестър: