Електронен каталог

доц. д-р Ясен Захариев

доц. д-р Ясен Захариев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Философия и социология
Телефон:
02/ 8110114; в. 22101
e-mail:
Приемно време:
Вторник 12:30-14:30 210 II Корпус
Четвъртък 9:00-11:00 210 II Корпус

Професионална автобиография:


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

Ясен Захариев Захариев

Лични данни:

Роден: 07.12.1973 г. в гр. София

E-mail: yasska@nbu.bg;

Website: http://yasska.wordpress.com; http://vinologika.com

Образование и квалификации:

2003 – Получаване на образователна и научна степен “доктор” по научната специалност Теория на познанието.

1999 – 2004 – Участие в семинари и програми по енология – САЩ (1999, 2000, 2002), Австралия (2002, 2004).

1998 – Завършено висше образование в СУ "Св. Климент Охридски" - гр. София

Присъдена квалификация: Магистър по философия, Учител по философските дисциплини: философия, логика, етика и естетика.

Специализация: Педагогическа практика

1991 – Завършено средно образование в 8 ЕСПУ - "Васил Левски"- гр. София

Професионална практика:

2006 – до момента – Главен асистент по философия в департамент “Философия и социология”, Нов Български Университет (НБУ).

2006 – до момента – Директор на “Център за документи и архивни фондове”, (ЦДАФ), НБУ.

2005 – 2006 – Асистент по философия в департамент “Антропология”, НБУ.

2005 – 2006 – Директор на програма “Artes Liberales”, НБУ.

2001 – 2007 – Хоноруван асистент по “Теория на Познанието”, СУ “Св. Климент Охридски”.

1998 – 1999 – Хоноруван асистент по “Съвременни Философски Направления”, ЮЗУ "Неофит Рилски".


Публикации:


Монографии:

2012. Философия и биография, НБУ, София.

2011. Магарето на Минерва, НБУ, София.

Научни убликации:

1999. Димитър Михалчев и философската определеност на българина – част първа, Философски алтернативи, кн. 3-4.

1999. Димитър Михалчев и философската определеност на българина – част втора, Философски алтернативи, кн. 5-6.

2000. “Случаят Михалчев” между две столетия и в рамките на една неясна философска традиция, Световност, Демокрация, Малки народи, София.

2003. Необичайният превод на една статия от Иван Саръилиев, Известия на Хуманитарния департамент към МГУ “Св. Иван Рилски”, Т.3, София.

2004. “Сократ” на проф. Иван В. Саръилиев, (в съавторство с Лидия Денкова), в: Саръилиев, И. Усилието да узнаваш, София.

2004. Философията като криминален роман, Свят и дипломация, бр.2.

2005. Архивни асоциации, Varium Est, бр. 14, приложение към в. Литературен вестник, бр.17.

2005. Архивът като център, Varium Est, бр. 14, приложение към в. Литературен вестник, бр.17.

2005. Философът и луната, в: Саръилиев, И., Mediationes, София.

2006. Архивите на НБУ: история, Университетски вестник, НБУ, бр.3.

2007. Лекциите в архива на проф. Иван Саръилиев, Философски алтернативи, бр.6.

2008. Ентусиазъм и самоинициатива, Философският XX век в България, Т.1.

2009. Дебати и образи за науката през ХХ век в България, Критика и хуманизъм, кн. 28.

2009. Личните архиви на НБУ, Библиосфера, бр. 11. http://www.bibliosphere.eu/11_5.htm

2009. Димитър Михалчев 1880 - 1967. Dimitr Michalcev 1880 - 1967, в: Анета Ходина-Чермакова (1878-1941) и българо-чешката взаимност. Aneta Hodina-Cermakova (1878-1941) a bulharsko-ceska vzajemnost, Praha.

2010. Перспективи и недоразумения в дискусията за периодизацията на българската философска мисъл от 60-те години на ХХ век, Философски алтернативи, бр. 6.

2010. Записките от лекциите по философия на историята при Димитър Михалчев, Философски алтернативи, бр. 6.

2010. Bergson Dans la Philosophie et les Archives du prof. Sarailieff, Vers les Deux Sources de la Morale et de la Religion, Sofia, 23.03.2011, http://ebox.nbu.bg/berg2/snim.html,

2011. За смисъла на въпроса “Що е философия?”, HSSF, Sofia, 23.03.2011, http://www.hssfoundation.org.

2011. Кой и как ще запомни българските философи от тоталитарната епоха?, HSSF, Sofia, 23.03.2011, http://www.hssfoundation.org.

2011. Изгубените архиви на Димитър Михалчев, Български философски преглед, кн.1.

2012. Опиянената естетика, Философски алтернативи, бр. 4.

2012. Трудният диалог между двама български философи, в: Саръилиев, И., Михалчев, Д. Наука и Религия. Саръилиев / Михалчев, Проектория, София.

2012. Биографията и смъртта на проф. Иван Георгов в архивите на проф. И. Саръилиев, Български философски преглед, кн. 2.

2013. Интерпретации на вкуса в езика на виното, Социологически проблеми, бр. 3-4 (147-165).

Литературни и научно-популярни публикации:

2004. За двуглавите плъхове, виното и българския дъб в Австралия, Тема, бр.43.

2006. Последната кампания, Литературен вестник, бр.14.

2007. Никога не става въпрос само за вино, Бакхус, бр.97.

2007. Да твориш усещане, Бакхус, бр.98.

2007. Виното и думите, Бакхус, бр.99.

2007. Винените преси или за деликатното мачкане, Бакхус, бр. 99

2008. Дългът към удоволствието, Бакхус, бр. 101.

2008. Изобразяване на виното, Бакхус, бр. 102.

2008. Виното - повод за обезглавяване, Бакхус, бр. 104

2008. Виното - цел или средство?, Бакхус, бр. 105.

2008. Посредственото вино, Бакхус, бр. 106

2009. Биодинамиката – мода, рекламен трик или философия на живота?, Wine and Dine, бр. 2 (4).

2009 – до момента съм автор на десетки материали и дегустационни репортажи към специализирания винен сайт DiVino (http://www.divino.bg).

2011. Изкушението Чили, DiVino Magazine, бр. 2.

Преводи:

2004. Мери Дъглас, Как мислят институциите, 41Т, София.

Редакции и съставителство:

2004. Саръилиев, Иван, Усилието да узнаваш, НБУ, София.

2004. Едмъндс, Дейвид, Джон Айдинау, Ръженът на Витгенщайн : Историята на един десетминутен спор между двама велики философи, 41Т, София.

2005. Саръилиев, Иван, Meditationes, НБУ, София.

2007. Саръилиев, Иван, История на английската философия, Философски алтернативи, бр. 6.

2010. Михалчев, Димитър, Философия на историята (Записки по лекциите на проф. Димитър Михалчев), Философски алтернативи, бр. 6.

2012. Саръилиев, И., Михалчев, Д. Наука и Религия. Саръилиев / Михалчев, Проектория, София.

Изложби:

Странджа, Фотоизложба в Софийска градска галерия, София, ул. Ген Гурко 1, 2005г., май-юни.

23.03.2012

Курсове от текущия семестър: