Електронен каталог

проф. д-р Тома Томов

проф. д-р Тома Томов
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Център Български институт за отношения между хората
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Психоаналитик, директен член на Международната психоаналитична асоциация (IPA). Д-р Томов е психиатър, преподавател и член на Настоятелството на Нов български университет. Разработва и води курсове по терапевтично поведение, отношения между хората и психодинамични теории. Супервизира професионалисти и екипи, които работят в помагащите професии. Автор на множество изследователски и научни публикации в областта на психичното здраве. От 1986 г. е доцент по психиатрия към Медицинска академия - София. От 1995 г. до 2005 г. е ръководител на катедрата по психиатрия на Медицинския университет в София. Научни интереси: допълнителна квалификация по фамилна и групова психотерапия, психодрама и психоанализа. Национален консултант по психиатрия към Министерството на здравеопазването от 1995 до 2005 г. Съучредител и бивш председател на Българската психиатрична асоциация. От 1991 г. и досега проф. Томов е директор на Център „Български институт за отношения между хората” към Нов български университет. През 2000 г. е избран за почетен член на Кралския колеж по психиатрия – Лондон.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: