Електронен каталог

проф. д-р (Маринчевска)

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Медии и комуникация
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: