Електронен каталог

проф. д-р Иван Момчев

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Проф. д-р Иван Момчев е дългогодишен преподавател в областта на компютърните технологии. Основните му интереси са свързани с обектно ориентирано програмиране, разпределено програмиране, графични потребителски интерфейси, програмиране в Интернет, интелигентни системи. Има магистърски степени по "Kомпютърни системи" (1974) и "Приложна математика" (1975). Специализирал е в Холандия и Франция. Многократно е бил гост професор е в Университета на Екс-Марсилия, Франция, Технически университет на Грузия и Държавен университет на Грузия. Ръководител катедра "Програмиране и компютърни технологии" в ТУ – София (1992 - 2000). Декан на Френски факултет към ТУ – София(2007 - 2016). Председател ОС на ТУ - София (2011 - 2016). Има над 70 публикации и три монографии.

Научни степени и звания:

доктор – 1978 г. "Интелигентни програмни системи"

главен асистент -1985 г. – "Компютърни системи, комплекси и мрежи"

доцент – 1989 г. – "Компютърни системи, комплекси и мрежи"

професор - 2012 г. – "Компютърни системи, комплекси и мрежи"


Публикации:


Курсове от текущия семестър: